Zorg in de laatste levensfase

Zorg in de laatste levensfase is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste fase van hun leven zijn ingegaan. Een vast, multidisciplinair team biedt warme en respectvolle zorg aan huis. Er is veel aandacht voor het beheersen van de pijn en andere symptomen van de ziekte. Veiligheid, comfort en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor u en uw naasten staan hierin centraal.

Zorg in de laatste levensfase aanvragen en de kosten

U vraagt zorg in de laatste levensfase aan door contact op te nemen met onze Klantenservice via telefoonnummer 088 - 998 5555. Er wordt dan een afspraak gepland met de wijkverpleegkundige, die aan huis komt om de zorgvraag te bespreken. Deze vorm van thuiszorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Een eigen bijdrage is niet van toepassing, ook niet via het eigen risico.

Is thuis geen geschikte omgeving, dan is er de mogelijkheid om in een van onze huizen op een waardige manier en in een veilige omgeving afscheid te nemen van het leven.