De Watersteeg

​​​​​​De Watersteeg is een woonzorgcentrum voor jong en oud: alle mensen zijn bij ons welkom voor wonen, welzijn en zorg. Er zijn woningen voor mensen met dementie én voor mensen met een lichamelijke beperking. Per woning wonen acht cliënten in groepsverband bij elkaar, waarbij ieder over een eigen appartement beschikt. De kleinschalige woonvorm vergroot de geborgenheid.

Hand op de schouder

Met 't Ven en de D​onk​ bieden we dagbehandeling voor thuiswonende cliënten met respectievelijk lichamelijke dan wel dementieklachten. Tevens is er een revalidatieafdeling en een woning voor crisisopname. In 2015 opende palliatieve afdeling Hospice De Gou​dsbloem haar deuren in De Watersteeg. Hier kunnen mensen die de laatste fase van hun leven ingaan rekenen op warme en respectvolle zorg.

'Nee' voor ons geen optie

Elke cliënt heeft de regie over zijn of haar eigen leven. Daarom is 'nee' voor ons geen optie. Samen gaan we voor oplossingen en kansen, zoals de cliënten het willen. Ook als dat buiten de 'gebaande' weg gaat. Iedereen mag zichzelf zijn, samen kleuren we het in.

Locatiefilm De Watersteeg

Zo gewoon mogelijk

Cliënten behouden hun sociale contacten en blijven deel uitmaken van de maatschappij. Wij sluiten aan bij het netwerk van de cliënt. Gewoon, zoals thuis. Dat wordt op verschillende manieren gestimuleerd, bijvoorbeeld door het kleinschalig wonen aan 'de straat', met veel licht en ruimte, zodat er steeds contact is met de omgeving buiten. Zo behoudt elke cliënt zijn of haar eigen identiteit. Voor ouderen met dementie is er herkenbaarheid door het werken met thema's en wordt er veel aan beleving gedaan. Iedereen kan zo gewoon mogelijk (samen)wonen, net zoals thuis, waarbij goede zorg heel dichtbij is.

We kleuren het samen in

Zorg zit niet (alleen) in visies: het zit in die hand op de schouder. Dagbehandeling, groepszorg en het verenigingsleven lopen steeds meer 'door elkaar'. Cliënten, vrijwilligers en bezoekers ontmoeten elkaar bij activiteiten waar men per keer zelf voor kiest. Er is altijd wel wat te doen. Dat bevordert het onderlinge contact en de uitwisseling. Ook in dat opzicht is De Watersteeg een onderdeel van de gemeenschap.

Middelpunt

De Watersteeg ligt in een ruime en groene wijk. Ons aanbod sluit aan op de vragen vanuit de cliënten maar ook vanuit de wijk en de individuele burger. We zijn een maatschappelijk middelpunt. Ons restaurant wordt 's middags en 's avonds goed bezocht door buurtbewoners. In het Grand Café kan men de hele dag terecht voor een kopje koffie en een praatje. En daar draait het om.

Samen kom je verder

De samenleving in De Watersteeg, daar zetten we ons voor in. We werken samen met mantelzorgers, familie, vrienden, kennissen en vrijwilligers. Want zo komen we verder. We juichen contacten met de cliënten op alle mogelijke manieren toe. De stichting Vrienden van De Watersteeg spant zich in voor Verwenzorg. De kersen in de 'wensboom' op het 'dorpsplein' in de hal symboliseren het.

Een levendig huis

Verschillende verenigingen, de repetities van het koor, het jeu de boules toernooi, de aai-hondenclub, de dierenweide, de bijzondere beweegtuin, voor cliënten en de buurtbewoners... allemaal voorbeelden van een levendig huis. In De Watersteeg woon je met eigen regie waarbij zorg nooit ver weg is.