De Wellen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gastvrij en verdraagzaam. Dat zijn de sleutelwoorden van woonzorgcentrum De Wellen. Met een open sfeer die past bij Oss. De Wellen heeft - letterlijk - meerdere ingangen. Ouderen met lichamelijke beperkingen of dementie vinden er een sociale en veilige woonomgeving. Maar ook voor ouderen die aangewezen zijn op intensieve zorg of die juist zelfstandig en beschut willen wonen, blinkt De Wellen uit in mogelijkheden.

Beleving

Zo heeft elke afdeling een eigen huiskamer waar je gezellig koffie drinkt. Koken op de groep kan ook. Ouderen met dementie wonen in kleine groepen samen. De kamers zijn licht. De gemoedelijke binnentuin met wat diertjes en herkenningspunten zorgt voor veel beleving. Ook familie en vrienden komen er graag!​

Locatiefilm woonzorgcentrum de Wellen

Ondersteuning is nooit ver weg

De Wellen biedt ouderen en hun familie volop keuze: welke woonvorm past het best? Kleinschalige zorg of wellicht afdelingswonen? Of heb ik een grote lichamelijke zorgvraag? Het kan ook anders: door te kiezen voor een serviceappartement. Ondersteuning is dan nooit ver weg op het moment dat dit nodig mocht zijn. Vanuit De Wellen wordt ook thuiszorg geleverd. Bijzonder is ons aanbod in bijvoorbeeld revalidatie, fysiotherapie, logopedie, palliatieve of terminale zorg.

Aandacht voor iedereen

Tien procent van de Osse bevolking is van islamitische afkomst. De Wellen heeft een woongroep speciaal voor islamitische ouderen. Als zij ouder worden, gebreken krijgen en in hun beleving teruggaan naar vroeger, worden zij vaak graag aangesproken in hun ‘eigen taal’ en ‘omgeving’. Nog iets waaruit onze gastvrijheid en tolerantie blijken: De Wellen is onderscheiden met de Ro​ze Lop​er, als woonzorgcentrum dat aandacht besteedt aan diversiteit bij ouderen. Wij bieden bewoners, ook die van minderheidsgroepen, de ruimte om zichzelf te zijn. Daar voel je jezelf ook goed bij!

Verbonden met Oss

De Wellen ligt dicht bij het stadscentrum en De Grote Kerk. De locatie is van oudsher erg verbonden met het Osse verenigingsleven. Door de vele bezoekers is er constant een grote dynamiek in het gebouw. Zij komen voor bijvoorbeeld een dagactiviteit of bezoeken ons sfeervolle restaurant voor een warme maaltijd.

De samenleving naar ‘binnen’

Onze medewerkers vormen een hecht team met de bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers.
Een grote groep enthousiaste vrijwilligers organiseert activiteiten als bewegen voor ouderen, koken, wandelen en spelletjes. Scholieren leggen hier tuintjes aan of klussen wat. Kinderen van de basisscholen komen naar hier om samen liedjes te zingen. Zo halen we de samenleving naar binnen, passend in onze ‘warme zorg’.​