De Wilberthof

De Wilberthof ademt gemoedelijkheid, een dorpse gemeenschap waarin mensen makkelijk bij elkaar binnenlopen. De meeste ouderen die hier wonen, komen uit Berghem en de directe omgeving. Ze wonen hier in een beschutte sfeer, al of niet met extra zorg. En midden in de samenleving, want in De Wilberthof blijf je een echte inwoner van Berghem. De Wilberthof is levendig en verbindend.

Gezamenlijke woonkamers

Bewoners wonen in ruime appartementen, drie ervan zijn echtparenkamers. De kamers zijn speciaal ingericht voor ouderen met een zwaardere zorgvraag. Aan elke gang, met ongeveer tien appartementen, grenst een gezamenlijke woonkamer met keuken. Er is een beschutte tuin aan de voorzijde van het gebouw. Zodra de eerste zonnestralen er zijn, genieten bewoners er van de buitenlucht.

Locatiefilm De Wilberthof

​Een open karakter

Vanaf de entree kom je binnen in het restaurant. Bezoekers hebben makkelijk toegang, terwijl voor de bewoners het veilig wonen in een geborgen omgeving gewaarborgd blijft. Het past bij het open karakter van het restaurant. De woningen zijn er op toegerust dat mensen tot het eind van hun leven hier kunnen blijven wonen.

Zorg is maatwerk

Elke bewoner is anders, is uniek en heeft een eigen levensverhaal. En dus is ook de zorgvraag verschillend. We zijn erg vraaggericht en stemmen onze zorg daar op af. We zijn doorlopend op zoek naar wat de ouderen in Berghem bezig houdt. Voor de bewoners, maar ook de ouderen uit de omgeving, gaan we verder dan het standaardaanbod. Zorg is maatwerk, daarom kijken we in De Wilberthof niet specifiek naar de indicatie of zorgvraag. Mensen met verschillende zorgvragen en -zwaarte wonen hier door elkaar. Dat vergroot het woonplezier en de interactie tussen bewoners. Met bewegingsmelders en andere vormen van domotica wordt het steeds beter mogelijk om een ‘open’ huis te krijgen en de bijbehorende begeleiding te bieden.

Levendigheid

De Wilberthof ligt pal in het Berghemse centrum, dicht bij de winkels. Ook de aanwezigheid van het Gezondheidscentrum, direct naast de deur, is een groot pluspunt. De Wilberthof ligt ook dicht bij de kerk. Rondom zijn er veel ouderenwoningen waar mensen zelfstandig wonen. Zij lopen hier makkelijk naar binnen, bijvoorbeeld voor de warme maaltijd. En dat zorgt weer voor levendigheid in huis.

Verbindend

Met meer dan honderd enthousiaste vrijwilligers weet De Wilberthof zich altijd gesteund bij de uiteenlopende activiteiten die we organiseren. Voor de bewoners is er steeds wat te doen. Het restaurant steeds vaker ingezet voor verbindende activiteiten, ook voor mensen van buiten. Daardoor halen we de samenleving nog nadrukkelijker naar binnen.

Graag gezien

In het oude klooster dat aan het gebouw grenst huizen verenigingen, de heemkundekring, TV Berghem. We werken samen met ouderenverenigingen en De Zonnebloem en ons Thuiszorgteam is actief in de wijken. Ook bieden dagbesteding waarmee we er mede voor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.