Loovelt

​​​​Loovelt neemt binnen BrabantZorg een unieke plaats in. Ons huis richt zich namelijk op een speciale groep mensen: de ouderen met een psychiatrische achtergrond. De helft van de bewoners heeft zo’n verleden. En in de zorg voor hen zijn wij gespecialiseerd, alle verzorgenden hebben er toegespitste opleidingen voor gevolgd. Het maakt Loovelt veilig en huiselijk.

Wat kun je nog wél?

Veel ouderen met psychiatrische problemen die zijn ‘uitbehandeld’ bij andere instellingen, worden in Loovelt opgevangen. Bijna zonder uitzondering blijken zij binnen ons huis helemaal op te bloeien. Hoe dat kan? Wij doen een beroep op het ‘gezonde’ in plaats van op het ‘zieke’. Het gaat er bij ons immers om wat mensen nog wél kunnen. Zij krijgen weer een lach op hun gezicht en hebben zichtbaar lol.

Locatiefilm Loovelt

​Eén onder elkaar

Deze mensen wonen verspreid door het huis. Dat bevordert de eenwording onder elkaar. Dankzij extra zorg kunnen zij lang in Loovelt blijven wonen. We doen aan gymnastiek, spinning, schilderen, tekenen en spelletjes. Er is een creatieve club, een wandelgroep en regelmatig is er een soosavond. Ook bezoekers van de aanleunwoningen zijn er welkom. Loovelt biedt ook thuiszorg voor ouderen die zelfstandig wonen in de wijk.

De ‘pareltjes’ werken hier

Loovelt is een leerlocatie voor met name Verzorgenden Individuele Gezondheidszorg. We hoeven al jaren geen vacatures te plaatsen: de ‘pareltjes’ uit de opleiding bieden wij met plezier een baan aan in ons huis. En deze toekomstige kanjers willen ook graag bij ons komen werken. Dat zegt wat over de fijne sfeer. De diverse teams werken nauw samen. Dat maakt Loovelt één gastvrij huis en dat krijgen we dan ook vaak te horen. Nog iets waaruit onze gastvrijheid en tolerantie blijken: Loovelt is onderscheiden met de Roze Loper, als woonzorgcentrum dat aandacht besteedt aan tolerantie in de breedste zijn van het woord. Iedereen krijgt bij ons de ruimte om zichzelf te zijn.

Verbonden met de wijk

Binnen de wijk Ussen is Loovelt een bekend gezicht. Vanuit hier zit je direct in het winkelcentrum. De bewoners zijn graag geziene gasten in de wijk. Bewoners van de aanleunwoningen kunnen met een abonnement deelnemen aan activiteiten in Loovelt. Of binnenlopen voor een warme maaltijd in de ontmoetingsruimte.

Kinderen bakken appelflappen

Kinderen van basisscholen in de buurt komen een paar keer per jaar op bezoek en maken dan bijvoorbeeld kunstwerken of bakken appelflappen. Andersom gaan de bewoners regelmatig voorlezen op school. Met een eigen bibliotheek en ruimte voor feesten is Loovelt ook nog eens van alle gemakken voorzien.

Vinger aan de pols

Binnen het wijkcentrum is een wijkpunt waarin Loovelt samenwerkt met veel belangrijke instanties binnen de samenleving, zoals diverse welzijns- en zorgorganisaties, BrabantWonen, politie en GGZ. Zo ondersteunen we kwetsbare ouderen in de wijk en houden we de vinger aan de pols. Ook hiermee bereiken we dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. En mocht dat tenslotte niet meer lukken, dan is Loovelt een plaats waar je met warmte voor kiest!