Bewezen: inzet beeldzorg levert tijd op en gaat niet ten koste van tevredenheid cliënten

24 januari 2022

Sinds begin 2020 zetten we bij BrabantZorg in op beeldzorg bij cliënten die van ons wijkzorg ontvangen. Inmiddels maken zo’n 150 wijkzorg cliënten bij ons gebruik van beeldzorg. Onderzoek bij drie grote ouderenzorg-organisaties (BrabantZorg, Carinova en Sensire) toont aan dat het vervangen van een fysiek zorgmoment van een wijkverpleegkundige door een beeldzorgmoment een gemiddelde tijdsbesparing oplevert van bijna 13 minuten per zorgmoment én dat de inzet van beeldzorg niet ten koste gaat van de tevredenheid van cliënten. Integendeel: 86% van de onderzochte cliënten geeft aan tevreden te zijn met beeldzorg. 

Beeldzorg kan op diverse manieren worden ingezet. Zo kunnen cliënten via beeldzorg worden begeleid bij het innemen van hun medicijnen (medicatiecheck), het meten van de zuurstof in hun bloed en het spuiten van insuline (verpleegkundige handelingen). Ook kan beeldzorg ingezet worden om cliënten te helpen bij eenzaamheid, rouwverwerking of depressie (psychosociale doeleinden). Als laatste kan beeldzorg ingezet worden om veiligheid op afstand te bieden en cliënten te begeleiden bij hun dagstructuur (dagelijks levensverrichtingen).

Miriam Haagh - Reijne, voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg: “In een tijd waarin arbeidskrapte in de zorg een steeds groter probleem wordt, is de urgentie om in de (ouderen)zorg slimmer en efficiënter te werken hoog. De zorgvraag in de wijk neemt toe, terwijl het personeelstekort oploopt. Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en beschikbaar te houden is het belangrijk dat we inzetten op digitalisering”. 

Digitale zorg vergroot de eigen regie en zelfredzaamheid
Uit onderzoek naar voren dat mensen zich gelukkiger voelen als het ze lukt om zelfredzaam te zijn. Ook daar kan beeldzorg bij helpen. Miriam Haagh - Reijne, voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg: “Bij BrabantZorg vinden we het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen op een manier die bij hen past en dat ze zoveel mogelijk hun eigen leven blijven leiden zoals ze dat altijd graag gedaan hebben. Om mensen te ondersteunen zelfredzaam te blijven staan altijd 3 vragen in onze werkwijze centraal: Wat wilt u? Wat kunt u zelf, met hulp van uw naasten of mensen uit uw omgeving én met de inzet van technische hulpmiddelen?.”

Onderzoek laat zien dat beeldzorg tijd bespaart 
In 2021 bedienden Sensire, Carinova en BrabantZorg maandelijks gemiddeld 670 beeldzorg cliënten en in totaal vonden er 125.077 beeldzorgmomenten plaats. De beeldzorg werd verleend door NAAST Medisch Service Centrum. 

De gemiddelde besparing per zorgmoment was 12,7 minuten: waarvan 6,9 minuten zorgtijd en 5,8 minuten reistijd. Hiermee bespaarden de drie zorgorganisaties in totaal 23.048 uur. 

Doorgerekend naar personeel betekende dit dat er maar liefst 22,7 zorgprofessionals vrijgespeeld werden. Als deze cijfers worden doorgerekend naar de totale populatie van thuiszorgcliënten in Nederland (300.000 op elk moment), waarvan minimaal 10% in aanmerking komt voor beeldzorg, dan bespaart dat 1,7 miljoen uur zorgtijd per jaar.

Beeldzorg gaat niet ten koste van de tevredenheid
86% Van de ondervraagde cliënten geeft aan tevreden te zijn over de ontvangen beeldzorg. Maar dat niet alleen; 65% voelt zich minder eenzaam en 58% ervaart een betere kwaliteit van leven. Dit wordt ook onderschreven vanuit de zorg zelf: “We merken vaak dat de cliënt zo enthousiast is dat we eigenlijk al wat minder hoeven te komen. Dat draagt echt bij aan de eigen regie en het welbevinden van de cliënt.” Lieke van Sleeuwen, wijkverpleegkundige van BrabantZorg.