Bewoners Loovelt vinden tijdelijk onderkomen in De Wellen

14 december 2023

Loovelt wordt onderdeel van een nieuw multifunctioneel ontmoetingscentrum voor de wijk Oss Noord-West, met een nieuwe zorglocatie en 18 sociale huurappartementen.

Samen met partner BrabantWonen, de Gemeente Oss, het bestuur van de stichting MFA Noord-West en de wijkraad Oss Noord-West is BrabantZorg druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Ussen. Deze nieuwbouw brengt ontmoeten, wonen en zorg samen in een modern gebouw dat toegankelijk is voor iedereen. Waar bewoners fijn leven, dichtbij allerlei voorzieningen.

Wat verandert er voor de bewoners?

Om de nieuwbouw te kunnen uitvoeren is het nodig dat de bewoners tijdelijk op een andere locatie gaan wonen. De cliëntenraad van Loovelt heeft ingestemd met de tijdelijke verhuizing naar een andere BrabantZorg locatie in de buurt: De Wellen. Het is de verwachting dat de bewoners, medewerkers en vrijwilligers in april 2024 verhuizen naar De Wellen voor een periode van 2,5 tot 3 jaar. Het verhuizen en tijdelijk in een nieuwe omgeving wonen en werken is een spannende aangelegenheid en er is intensieve begeleiding voor de bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

BrabantZorg locatie De Wellen in Oss

De bewoners van Loovelt verhuizen tijdelijk naar BrabantZorg locatie De Wellen in Oss.

Informatiebijeenkomsten

Er zijn voor zowel de bewoners, net als voor omwonenden, al diverse inloopbijeenkomsten geweest waar veel interesse voor was. Rondom de verhuizing worden binnenkort nieuwe informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers van Loovelt. Tijdens deze bijeenkomsten horen zij wanneer er rondleidingen gegeven worden in De Wellen, hoe de verhuizing in zijn werk gaat, wat daarvoor nodig is en uiteraard is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Hoe ziet de nieuwe situatie eruit?

De herontwikkeling van Loovelt en MFA is een samenwerking van BrabantWonen, Gemeente Oss, BrabantZorg, het bestuur van de stichting MFA Noord-West en de wijkraad Oss Noord-West. In het ontmoetingscentrum is straks alle dagen bedrijvigheid. In de buurthuiskamer bijvoorbeeld, of in de moderne theater- en muziekzaal. Verenigingen die voorheen onder andere in De Bonte Hoef en De Hille hun activiteiten organiseerden, vinden hier straks hun thuisbasis.

Boven het ontmoetingscentrum zullen 48 mensen met behoefte aan 24 uurs nabijheid van zorg komen wonen. Zij zullen kleinschalig wonen met gezamenlijke huiskamers die helemaal afgestemd zijn op de toekomst. Daar wonen, net zoals nu in Loovelt, ouderen met een psychiatrische ondersteuningsbehoefte, met dementie of met lichamelijke problematiek.

Bewoners leven midden in de wijk en kunnen gebruik maken van dezelfde voorzieningen als hun wijkgenoten, zoals het winkelcentrum en natuurlijk de buurthuiskamer op de begane grond. Grenzend aan het wijkcentrum en de zorglocatie komt een kleinschalig appartementencomplex waar BrabantWonen 18 sociale huurwoningen verhuurt, verdeeld over vier woonlagen. Ideaal voor bijvoorbeeld starters of juist voor mensen die nu ruimer wonen dan ze zelf wenselijk vinden.

Deze nieuwbouw brengt ontmoeten, wonen en zorg samen. Midden in Ussen, in een modern gebouw dat toegankelijk is voor iedereen.