BrabantZorg draagt per 1 januari 2024 de WMO gefinancierde huishoudelijke thuiszorg over aan andere aanbieder

01 september 2023

Het gaat om huishoudelijke hulp die in de gemeenten Meierijstad, Oss, Bernheze, Maashorst en Boekel gefinancierd wordt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het contract dat BrabantZorg voor huishoudelijke hulp met deze gemeenten heeft, loopt op 31 december 2023 af. We zien dat de vraag naar intensievere wijkverpleging en verpleeghuiszorg in onze locaties verder toeneemt. Daarom hebben we, mede door de personele tekorten in de zorg, besloten om ons vooral te richten op die intensievere zorg. Wij zorgen ervoor dat cliënten en medewerkers zo weinig mogelijk van de verandering merken.

De beslissing om het over te dragen heeft gevolgen voor zo’n 2.200 cliënten en zo’n 300 medewerkers. We zijn dan ook niet over één nacht ijs gegaan om dit besluit te nemen en zullen alle stappen die volgen zorgvuldig doorlopen. De komende tijd onderzoeken we daarom samen met de gemeenten welke organisaties de cliënten en medewerkers gaan overnemen. Zij mogen erop vertrouwen dat we dit goed en zorgvuldig doen. Tot 1 januari 2024 ontvangen cliënten huishoudelijke hulp van BrabantZorg zoals ze dat gewend zijn. Daarna zal een andere organisatie het van ons overnemen. We weten hoe belangrijk het is dat cliënten een vertrouwd gezicht blijven zien. We doen er ons uiterste best voor dat de BrabantZorg-medewerker die de cliënt gewend is te zien, ook vanuit de nieuwe organisatie bij de cliënt blijft komen. Cliënten hoeven zelf niets te doen. Wij werken aan een uiterst zorgvuldige overdracht, zodat de nieuwe organisatie weet welke afspraken wij met de cliënt hebben gemaakt. Ook voor de medewerkers moet er zo weinig mogelijk veranderen. Zij moeten vooral kunnen blijven doen waar ze goed in zijn.

Tenslotte

Dat BrabantZorg stopt met het aanbieden van huishoudelijke thuiszorg die gefinancierd wordt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in deze BNO gemeenten, heeft geen gevolgen voor cliënten die huishoudelijke thuiszorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), verzorging, verpleging, dagactiviteiten vanuit de WMO of behandeling aan huis ontvangen. Het gaat ook niet over de contracten met de gemeenten Den Bosch en Land van Cuijk, die lopen nog door.