BrabantZorg start laatste vaccinatieronde voor bewoners

01 april 2021

Komende week start BrabantZorg een nieuwe (laatste) vaccinatieronde voor cliënten die wonen bij BrabantZorg. In deze ronde worden bewoners gevaccineerd van wie de medische situatie het in de twee eerdere vaccinatie rondes niet toeliet om gevaccineerd te worden. Ook cliënten die tijdens de laatste vaccinatieronde tijdelijk verblijven bij BrabantZorg én in staat zijn om de tweede prik bij BrabantZorg op te komen halen, komen voor deze vaccinatieronde in aanmerking. 

Wilma de Jong, voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg: “We zijn blij dat bijna alle cliënten die wonen bij BrabantZorg zijn gevaccineerd. Blij omdat bewoners na vaccinatie veel beter beschermd zijn tegen het virus dat al zoveel leed heeft veroorzaakt. Blij omdat we hierdoor langzaam maar zeker stappen kunnen zetten naar een leven zonder corona. Onlangs hebben we al een mooie versoepeling kunnen doorvoeren: bewoners mogen sinds 10 maart op één dag van twee verschillende personen bezoek ontvangen. En als er sprake is van een verdenking op corona, hoeven cliënten die beide prikken hebben gehad niet meer tien maar vijf dagen in quarantaine”. 

Drie vaccinatierondes

Uiteindelijk waren er drie rondes nodig om alle bewoners van BrabantZorg gevaccineerd te krijgen. Vanuit de Rijksoverheid werden er voor iedere ronde andere criteria opgesteld; iedere ronde was een andere groep bewoners aan de beurt. In de eerste ronde (eerste prik week van 18 januari; tweede prik in week van 8 februari) zijn zo’n 1.200 bewoners onder behandeling van de Specialist Ouderengeneeskunde gevaccineerd door een zorgmedewerker van BrabantZorg. 

In de tweede ronde (eerste prik in week van 22 februari / 1 maart; tweede prik 30 maart / 5 april) zijn 800 bewoners onder behandeling van de huisarts door een medewerker van de Huisartsenpost gevaccineerd. In de laatste vaccinatieronde (week van 31 maart en week van 5 mei) worden zo’n 430 bewoners gevaccineerd door een zorgmedewerker van BrabantZorg. Dat betekent dus dat er na 5 mei in totaal bijna 2.500 cliënten zijn gevaccineerd. 

Effect van vaccineren is merkbaar 

Wilma de Jong: “We merken heel duidelijk het effect van het vaccineren. Er is zeker resultaat van de vaccinatierondes. Op onze 34 locaties zijn nauwelijks besmettingen meer en het percentage bewoners dat écht ernstig ziek wordt of overlijdt aan corona is zéér sterk gedaald. Maar corona is nog niet lang niet weg; we blijven voorzichtig en vragen daarom bewoners en medewerkers zich nog steeds aan de regels te houden. En dat zal ook zeker nog een tijdje zo blijven, verwacht ik.” 

Over de vaccinatie

Alle bewoners zijn/worden twee maal gevaccineerd met het Pfizer/BioNTech vaccin. Voorafgaand aan de vaccinatie is aan de bewoner altijd gevraagd een toestemmingsformulier in te vullen voor het geven van de vaccinatie én voor het delen van gegevens met het RIVM. De Specialist Ouderengeneeskunde of de huisarts heeft voor vaccinatie altijd nog de medische gegevens gecheckt en beslist of de medische situatie het toeliet om de vaccinatie te ontvangen. Na de vaccinatie werd gedurende 15 minuten gemonitord of er acute bijwerkingen waren.