Stichting Hospice Het Middegaal en BrabantZorg zien mogelijkheden om samen te werken in Hospice De Goudsbloem

07 maart 2022

BrabantZorg en Stichting Hospice Het Middegaal hebben op 7 maart 2022 een intentieovereenkomst ondertekend om samen te gaan werken wat betreft het high care Hospice De Goudsbloem. Een groep maatschappelijk betrokken Veghelaren, verenigd in de stichting, heeft grootse plannen om het beheer en de exploitatie van het hospice van BrabantZorg over te nemen en van Hospice De Goudsbloem een high care hospice voor de regio Meierijstad, Maashorst en Bernheze te maken die voldoet aan alle eisen van de huidige moderne tijd.  

Een hospice is een plek voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in de laatste fase van hun leven niet meer thuis kunnen wonen. In een hospice wordt in een huiselijke sfeer ondersteuning en zorg gegeven (palliatieve zorg).

Jan den Biggelaar, voormalig huisarts en één van de bestuurders van Stichting Hospice Het Middegaal: “Onze stichting vindt het belangrijk dat er voor de regio een high care hospice komt die qua locatie, bouw, faciliteiten en zorg voldoet aan de eisen van deze tijd. In Hospice De Goudsbloem wordt nu al kwalitatieve zorg geleverd door de vrijwilligers en medewerkers van BrabantZorg. We zien het voor ons dat de professionals van BrabantZorg de zorg en ondersteuning blijven geven, maar dit gaan doen vanuit een comfortabele en sfeervolle locatie waar meer mogelijk is qua voorzieningen en verbinding met de omgeving”.

Felicia Brandsma, Raad van Bestuur BrabantZorg: “We zijn echt super blij met het initiatief van Stichting Hospice Het Middegaal. Een lang bestaande wens, om een high care hospice voor de regio neer te zetten dat eraan bijdraagt dat mensen ook in de laatste levensfase een fijne dag hebben en waar vrijwilligers en sponsoren een nog grotere rol kunnen gaan spelen dan ze nu al doen, zou hiermee in vervulling kunnen gaan”.

Inge van Eekelen, regiomanager BrabantZorg: “We zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek en zien kans om samen invulling te geven aan het nieuwe high care hospice. Door het tekenen van de intentieovereenkomst gaan we kijken hoe we deze samenwerking met Stichting Hospice Het Middegaal verder zouden kunnen vormgeven”.

Loes Ofman-Slippens, vrijwilliger bij Hospice De Goudsbloem: “Onze mooie groep vrijwilligers ondersteunt de zorgmedewerkers van hospice de Goudsbloem, daar waar mogelijk. Wij proberen ‘de kers op de taart’ te zijn voor onze gasten. Een zo fijn mogelijk laatste periode voor onze gasten en hun familie, is ons streven. Heel mooi als de samenwerking tussen Stichting Hospice Het Middegaal definitief wordt”.

Den Biggelaar: “Om een mooie en goed bereikbare locatie van 3500- 4000 m2 te vinden, zijn we nu al in gesprek met de gemeente Meierijstad en particulieren. Doel is in een natuurlijke omgeving een high-care hospice met maximaal negen appartementen in te richten, waar mensen in alle comfort, privacy en geborgenheid samen met hun dierbaren kunnen zijn. We willen particulieren of bedrijven, die het hospice een warm hart toedragen, vragen of ze ons willen sponsoren”.

Mensen die meer informatie willen over Stichting Hospice Het Middegaal, kunnen een email sturen naar hospice@hetmiddegaal.nl.

V.l.n.r. namens BrabantZorg: Felicia Brandsma (Raad van Bestuur), Maarten Coolen (regiomanager), Inge van Eekelen (regiomanager)
namens stichting Hospice Het Middegaal: Goof van Nunen, Jan den Biggelaar, George Jentjens