Tijdelijke woonplek voor twintig Oekraïners op BrabantZorg locatie De Watersteeg

27 januari 2023

Vanaf 15 februari gaan er tijdelijk twintig Oekraïense mensen wonen op Vogelven 8, een leegstaande afdeling op onze locatie De Watersteeg in Veghel. Dat hebben we samen met de gemeente Meierijstad besloten. De huisvesting van Oekraïense mensen in een verpleeghuis is misschien niet helemaal gebruikelijk, maar biedt ook kansen en mogelijkheden. Daarom gaan we komende tijd samen met de gemeente, huidige bewoners, medewerkers én de nieuwe bewoners van De Watersteeg kijken hoe we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Alle gemeenten in Nederland zijn door het Rijk opgeroepen een aantal Oekraïense vluchtelingen op te nemen. Afgelopen jaar heeft een aantal gezinnen inmiddels al een plek gevonden in gemeente Meierijstad. Er zijn veel meer plekken nodig. 

We zijn een maatschappelijk betrokken organisatie
Omdat we als BrabantZorg een maatschappelijke organisatie zijn die solidair en sociaal betrokken is bij de erbarmelijke situatie van de Oekraïense mensen, hebben we samen met de gemeente Meierijstad besloten om vanaf 15 februari 2023 tot twintig Oekraïense mensen tijdelijk op te vangen. De nieuwe bewoners van Vogelven 8 worden gefaseerd gehuisvest. Vanaf 15 februari komen er steeds groepjes mensen bij.

Gezamenlijke invulling
De huisvesting van Oekraïense mensen in een verpleeghuis is misschien niet helemaal gebruikelijk, maar biedt voor beide groepen kansen en mogelijkheden. Daarom gaan we samen met de gemeente, bewoners, contactpersonen, medewerkers, vrijwilligers en Oekraïense mensen in gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Want de toekomstige bewoners kunnen natuurlijk helpen in de zorg en welzijn, bij technische klusjes of in de groenvoorziening. En huidige bewoners of familie kunnen de Oekraïense mensen bijvoorbeeld op weg helpen in Nederland of taalles geven. De gemeente zal de Oekraïense mensen hierin begeleiden.

Over Vogelven 8
De afdeling Vogelven 8 staat al enige tijd leeg vanwege tekort aan personeel. De afdeling is tijdens de corona pandemie gebruikt als regionale cohort afdeling. Omdat we op korte termijn geen veranderingen verwachten wat betreft de personele krapte, wordt de afdeling nu tijdelijk beschikbaar gesteld voor de Oekraïense mensen.

Meer informatie
De komende tijd worden alle in- en externe betrokkenen van De Watersteeg geïnformeerd over wat dit besluit voor hen betekent. Ze ontvangen een brief en kunnen op 6 februari een inloopsessie bezoeken.