Veertien partijen slaan handen ineen voor dementiezorg

23 juni 2021

Betere begeleiding voor de cliënt en naasten én een betere samenwerking tussen de professionals op het gebied van dementie. Deze doelstellingen zijn onder andere te vinden in het meerjarenplan dat veertien samenwerkende partijen in de regio ‘s-Hertogenbosch Bommelerwaard hebben opgeleverd. De samenwerking is bekrachtigd in een nieuw convenant dat gesloten is tussen de partijen die deelnemen aan het Netwerk Dementie Bommelerwaard ‘s-Hertogenbosch e.o.

Esther Tetteroo, Coördinator Netwerk Dementie Bommelerwaard 's-Hertogenbosch e.o: “We zijn blij dat zoveel partijen gezamenlijk willen optrekken om het leven met dementie te verbeteren. Iedereen met dementie heeft recht op ondersteuning door een casemanager. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

We merken dat dit onvoldoende bekend is en gaan daar meer aandacht aan geven. Dementie is een nare ziekte voor iemand zelf, maar ook voor de partner, kinderen en andere naasten. Met dementie kun je lang thuis blijven wonen, maar er komen steeds meer zorgen bij en de afhankelijkheid van de omgeving wordt steeds groter. Een casemanager biedt deskundige ondersteuning om zo lang mogelijk fijn, veilig en verantwoord thuis te blijven wonen. Ook biedt zij/hij emotionele ondersteuning en praktische hulp, voor de cliënt maar ook voor de partner. De casemanager kan de praktijkondersteuner van de huisarts zijn, de wijkverpleegkundige met wie contact is of een gespecialiseerde casemanager dementie”.

Het Netwerk Dementie werkt aan een duidelijk en deskundig aanspreekpunt voor iedereen die met het ziekteproces van dementie te maken krijgt. De deelnemende partijen werken intensief samen, omdat goede dementiezorg in de regio niet door één partij geleverd kan worden. De organisaties denken samen na hoe iemand met dementie:

  • een deskundige casemanager krijgt,
  • zo lang mogelijk mee kan doen bij de sportclub, hobby of kerk,
  • passende dagbesteding krijgt,
  • voldoende thuiszorg krijgt,
  • in geval van nood toegang krijgt tot crisisopvang enzovoorts.

Dit doen ze ook samen met gemeenten en welzijnsorganisaties, vanuit ‘integrale’ netwerksamenwerking.

De feiten over dementie
Er ligt een maatschappelijk opgave: in 2040 veroorzaakt dementie de meeste ziektelast en is het de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Het aantal mensen met dementie dan is verdubbeld ten opzichte van nu. Dat betekent dat er over 20 jaar meer dan een half miljoen mensen dementie hebben. Nederland vergrijst en de levensverwachting neemt verder toe tot circa 86 jaar. In Noord-Brabant wonen zo'n 2,5 miljoen mensen. In 2020 woonden er 43.000 mensen met dementie in onze provincie, waarvan 70% thuiswonend was. In 2025 is dit aantal al opgelopen naar 51.000 en in 2030 naar 60.000 mensen met dementie.

Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans het grootst: één op de drie vrouwen krijgt dementie. Niet-westerse migranten krijgen 3 tot 4 keer vaker dementie. Hoe ouder mensen worden, hoe groter de kans op dementie. Boven de 90 jaar heeft 40 procent van de mensen een vorm van dementie. Gemiddeld leven mensen zes jaar met dementie, gerekend vanaf de diagnose. En het grootste deel woont thuis.

Deelnemende partijen
Vivent, Pantein, AronsZorg, Sint Jozefoord, Vughterstede, Privazorg, BrabantZorg, Laverhof, Van Neynsel, Zorggroep Elde Maasduinen, Home instead, Sante partners, ODA zorg en zorgstichting ‘t Heem.

Meer informatie is te vinden op: www.netwerkdementie-bwendb.nl