Vernieuwde algemene voorwaarden

15 februari 2022

U kent het wel. U koopt bijvoorbeeld iets via internet en krijgt de vraag of u akkoord bent met de algemene voorwaarden. In deze algemene voorwaarden vindt u meer informatie over uw rechten en plichten én over de rechten en plichten van de verkopende partij. 

Ook BrabantZorg werkt (sinds 2010) met algemene voorwaarden. Deze:

 • Zijn opgesteld door onze branchevereniging ActiZ in samenwerking met zorgorganisaties zoals Zorgthuisnl en consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland.
 • Geven uitleg welke rechten en plichten u als cliënt heeft, welke rechten en plichten wij als BrabantZorg hebben én wat we van elkaar mogen verwachten. 
 • Zijn bedoeld om uitleg te geven over wet- en regelgeving die van toepassing is op de zorg en mogelijk het verblijf dat u krijgt van BrabantZorg.
 • Zijn opgebouwd uit een algemeen en een specifiek gedeelte (de modules genoemd). Het specifieke gedeelte gaat in op de voorwaarden die gelden per specifieke zorgdienst (bijvoorbeeld wijkzorg of geriatrische revalidatiezorg enzovoort).

De algemene voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2022 vernieuwd 
Dat betekent dat de algemene voorwaarden van afgelopen jaren komen te vervallen. De nieuwe algemene voorwaarden met alle nieuwe modules vindt u hier op de website van BrabantZorg. Onderaan dit nieuwsbericht vindt u een tabel met de belangrijkste wijzigingen. 

De algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit een algemeen en een specifiek gedeelte. 

In de algemene voorwaarden is uitleg te vinden over: 

 • Het zorgplan. Wat is het zorgplan? Wanneer maken we een zorgplan en wat staat er allemaal in?
 • Het zorgdossier. Wat is het? Wat staat erin? Hoe lang mag het bewaard worden. Met wie mag BrabantZorg zorg/medische informatie zonder toestemming delen en wanneer is wél toestemming nodig? 
 • De informatie die u als cliënt altijd zou moeten ontvangen. Dus de informatie die wij altijd aan cliënten moeten geven. 
 • Gegevens delen. Wat BrabantZorg moet doen als ze gegevens van de cliënt wil delen voor bijvoorbeeld (wetenschappelijk) onderzoek en opleidingen.
 • De verplichtingen die u als cliënt heeft. Bijvoorbeeld dat u zich als cliënt:
  • Onthoudt van schadelijk gedrag naar medewerkers, medebewoners en vrijwilligers. 
  • Niet zonder toestemming van (de medewerkers en vrijwilligers van) BrabantZorg beeld- (camerabeelden/foto’s) of geluidsopnames mag maken.
  • Naar redelijkheid meewerkt aan de zorgverlening zodat onze medewerkers kunnen werken volgens de regels van arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid, gezondheid en hygiëne. 
 • Einde zorg, hoe u als cliënt de zorgverlening kan beëindigen, maar ook aan welke voorwaarden moet worden voldaan wanneer BrabantZorg de zorg wil beëindigen.  

Deze informatie vindt u in het specifieke gedeelte:
In het specifieke gedeelte vindt u informatie over de verschillende zorgdiensten (bijvoorbeeld verpleeghuiszorg mét of zonder behandeling, wijkzorg of geriatrische revalidatiezorg enzovoort) mét de daarbij behorende financieringsstroom. 

Klik hier voor de belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2022.

Vragen?
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de nieuwe algemene voorwaarden, neemt u dan contact op met onze Klantenservice 088 - 998 5555.