Nieuwehagen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Een sfeervol gebouw aan de rand van de Bossche binnenstad. In Nieuwehagen wonen ouderen die willen blijven genieten van het leven, al of niet met een lichamelijke of geestelijke beperking. Mensen kiezen voor Nieuwehagen als zelfstandig wonen thuis niet langer mogelijk is. 

Volwaardig onderdeel

De begane grond is ingericht voor kleinschalig wonen door ouderen met dementie. Een volwaardig onderdeel van het huis, zowel in sfeer, materiaalgebruik als de wijze van inrichting. Onze verzorgingshuiszorg kenmerkt zich door de grote appartementen. We hebben groepsverzorging waarbij we dagstructuur aanbieden aan ouderen met een lichte vorm van dementie. Er is ook een thuiszorgteam. Daarmee is Nieuwehagen een huis dat veilig en warm voelt én een locatie waar alle vormen van ouderenzorg geboden worden. De ‘opleunwoningen’ zijn luxe seniorenappartementen.​

Locatiefilm Nieuwehagen

Revalidatie en tijdelijke zorg

Nieuwehagen biedt ook ruimte voor revalidatie en tijdelijke zorg. Hier kunnen mensen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname onder deskundige begeleiding werken aan een terugkeer naar de eigen woonomgeving. In Nieuwehagen is bovendien BrabantZorg Fit te vinden, onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling door een professioneel behandel- en begeleidingsteam.

Warm en huiselijk

Wij kijken vooral naar wat er wél mogelijk is en richten ons minder op de beperkingen. Dat zie je terug in de zorg, die afgestemd is op de behoeften van de bewoners. Zij vormen een gevarieerd gezelschap waarbij iedereen zijn of haar eigen levensverhaal heeft. Daar sluiten we zoveel mogelijk op aan, open en eerlijk. De regie blijft bij de bewoners en zo kan iedereen zijn of haar vertrouwde levensritme zoveel mogelijk voortzetten. Wij stimuleren de betrokkenheid van familie en vrijwilligers, wat het huis een warm en huiselijk gevoel geeft.

Samenleving naar binnen

Veel bewoners komen van oorsprong uit ’s-Hertogenbosch. Zij kiezen bewust voor Nieuwehagen omdat ze het prettig vinden om pal tegen de levendige binnenstad aan te wonen. We bieden ook dagbehandeling aan mensen die nog thuis wonen. Welzijnsorganisaties en tientallen vrijwilligers helpen bij de organisatie van activiteiten waaraan iedereen, ook mensen van ‘buiten’, mee kan doen. Bij het organiseren van de activiteiten wordt rekening gehouden met de vraag van bewoners van Nieuwehagen. Ieder kwartaal wisselt het aanbod, dat houdt het divers: de ene keer wordt er met maatjes gewandeld, de andere keer is er een kunstexpo. Zo halen we de samenleving naar binnen.

Ontmoetingsplek

Er is veel contact met de wijk. Een mooi voorbeeld is de met sponsorgelden aangelegde jeu de boulesbaan in de binnentuin, die een heuse ontmoetingsplek is geworden. Of de biljartclub, gevormd door bewoners, omwonenden en vrijwilligers. Zij halen ouderen met dementie zelf van de afdeling op en laten hen meegenieten met de competitie die ze spelen.

Levendigheid

Bij binnenkomst staan bezoekers direct midden in de levendigheid van restaurant De Parade. Twee keer per dag wordt er vers gekookt. Rond Nieuwehagen zijn veel aanleunwoningen te vinden. Bewoners van de aanleunwoningen komen graag bij ons langs, bijvoorbeeld om te eten in het restaurant. Doorstroom vanuit deze omliggende huizen is een heel natuurlijk proces. Nieuwehagen is een levendig huis, waar mensen onder eigen regie of soms liever juist in beschutting wonen en waarbij zorg nooit ver weg is. En we zijn er voor iedereen, daarvoor heeft Nieuwehagen onlangs nog het certificaat de Roze Loper in ontvangst mogen nemen.