Noorderkroon

Noorderkroon ligt schitterend aan de Ploossche Plas in ’s-Hertogenbosch-Noord. De Brede Bossche School en het winkelcentrum zorgen voor veel levendigheid in de onmiddellijke nabijheid. En in restaurant De Ontmoeting is iedereen welkom voor een warme maaltijd of een kop koffie. Zo is Noorderkroon de huiskamer voor de hele wijk.

Locatiefilm Noorderkroon​​

​Eigen regie

Mensen kiezen voor Noorderkroon als zelfstandig thuis wonen niet langer mogelijk is. Het gaat daarbij vooral om ouderen met een - soms intensieve – zorgvraag, die op zoek zijn naar een beschermende woonomgeving met zorg dichtbij.

Bewoners houden zelf zoveel mogelijk de regie over hun leven. Ze behouden hun sociale contacten en wij sluiten aan bij de mogelijkheden van het netwerk van de bewoners, zoals buren, familie en vrienden. Precies zoals ze dat thuis gewend waren.

Bewoners verrijken elkaar

In Noorderkroon is één verdieping gereserveerd voor bewoners van Cello, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er in het gebouw een aantal aanleunwoningen en royale seniorenappartementen, bestemd voor senioren die zelfstandig wonen en daarvoor graag gebruik maken van de voorzieningen van Noorderkroon zoals  fysio- en ergotherapie of het thuiszorgteam. Deze verschillende bewonersgroepen wonen op een fijne manier samen. Ze verrijken elkaar met hun persoonlijke ervaringen. 

De activiteiten die vrijwilligers in Noorderkroon organiseren, zijn toegankelijk voor bewoners, familie, vrienden en buurtbewoners. Ieder kwartaal wisselt het aanbod: de ene keer wordt er met maatjes gewandeld, de andere keer is er een kunstexpo. 

Met diverse activiteiten en het gezellige restaurant is Noorderkroon een levendige ontmoetingsplek in de wijk. We halen de samenleving binnen, stimuleren onderlinge contacten en proberen zo eenzaamheid te voorkomen.

De groene omgeving van Noorderkroon
De groene omgeving van Noorderkroon
De beweegruimte
De beweegruimte
De bibliotheek
De bibliotheek
De gezelschapsruimte
De gezelschapsruimte
Restaurant De Ontmoeting
Restaurant De Ontmoeting
De kapsalon
De kapsalon
De gemeenschappelijke ruimte
De gemeenschappelijke ruimte
Een voorbeeld van een woning in Noorderkroon
Een voorbeeld van een woning in Noorderkroon
Een voorbeeld van een woning in Noorderkroon
Een voorbeeld van een woning in Noorderkroon
Een voorbeeld van een woning in Noorderkroon
Een voorbeeld van een woning in Noorderkroon
Noorderkroon en de groene omgeving
Noorderkroon en de groene omgeving
De hoofdingang van Noorderkroon
De hoofdingang van Noorderkroon