BrabantZorg in het NOS Journaal

06 november 2023

Oud worden is een belangrijk onderwerp in onze samenleving, net zoals woningbouw, stikstof en het klimaat dat zijn. De vergrijzende samenleving heeft ook een sterk effect op de ouderenzorg. Zorg krijgen is niet langer ‘zomaar’ vanzelfsprekend.
Willen we dat de ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar blijft? Dan moet er echt wat veranderen. De maatschappij kan niet langer alleen naar de overheid of de ouderenzorgorganisaties kijken, maar mensen zullen meer dan ooit ook naar elkaar moeten kijken. En het is juist zo mooi, dankbaar en vertrouwd als we samen zorgen voor elkaar.
Daar zijn geschikte woonvormen voor nodig, zoals De Johannes in Veghel. In het NOS journaal leggen bewoners van de Johannes, samen met thuiszorgmedewerker Lisan Bosch uit wat het voor bewoners en zorgmedewerkers oplevert om op zo'n manier zelfstandig te kunnen blijven wonen. Juist dan kan de professionele zorg ingezet worden daar waar die het hardst nodig is.
En dat die hard nodig is én blijft, is duidelijk. En dat BrabantZorg daarvoor blijft staan, is ook duidelijk. Maar er zijn scherpe politieke keuzes nodig om de uitdagingen in de zorg aan te kunnen. Dat en meer legt bestuursvoorzitter Miriam Haagh uit in dit item.
Klik hier om de uitzending terug te kijken via NPOStart.