BrabantZorg schaalt zorg af tot minimum

04 maart 2022

Doordat een paar honderd zorgmedewerkers die werken bij BrabantZorg thuis in isolatie zijn, wordt de zorg voor kwetsbare ouderen op veel plaatsen noodgedwongen drastisch verminderd. Het piepte en kraakte al langer in de zorg, maar met het huidige aantal coronabesmettingen loopt de ouderenzorg nu echt tegen haar grenzen aan. 

“Het is een groot maatschappelijk probleem. De extreem hoge uitval van zorgmedewerkers heeft grote gevolgen voor de continuïteit van onze dienstverlening”, zegt Miriam Haagh, bestuursvoorzitter van BrabantZorg. “Net zoals andere sectoren loopt ook de ouderenzorgsector tegen haar grenzen aan. Alleen waar bijvoorbeeld scholen ervoor kunnen kiezen om tijdelijk geen les te geven of waar de NS ervoor kan kiezen om tijdelijk minder treinen te laten rijden, kan BrabantZorg daar niet voor kiezen. De noodzakelijke zorg aan kwetsbare ouderen moet tenslotte toch doorgaan. Wel kijken we kritisch naar wat móét en wat mag.”

Op vrijwel alle locaties en in de thuiszorgteams van BrabantZorg kan alleen nog de minimaal benodigde basiszorg worden verleend. Miriam Haagh: “De komende dagen zijn spannend. We hebben al veel zorgtaken moeten afschalen op onze locaties en in de thuiszorg. Ook is besloten om veel behandelingen tijdelijk op te schorten, waardoor behandelaren kunnen bijspringen in de zorg. BrabantZorg medewerkers die normaal niet in de zorgteams meedraaien, maar die daar wel bevoegd en geschikt voor zijn, worden ingezet om goede zorg te kunnen blijven leveren. Verder worden er dagactiviteiten geschrapt. Alles wordt gedaan zodat de ouderen nog professionele basiszorg ontvangen.” Basiszorg houdt in dat gezorgd wordt voor eten, drinken, zuurstof en medicatie. Ook verpleegtechnische handelingen, assistentie bij bijvoorbeeld toiletgang en lichamelijke verzorging en uiteraard palliatieve zorg gaan door. 

“Deze manier van werken is tijdelijk. Voor de ouderen die hiermee te maken krijgen, geldt dat de naasten zijn geïnformeerd. We doen ook echt een zeer dringend appèl op de naasten. Want ook zij willen dat het zo goed mogelijk gaat met hun dierbare. In onze dienstverlening staat veiligheid, maar ook welzijn voorop. En juist dáár kunnen zij een belangrijke rol in spelen. Samenwerken met naasten is daarom essentieel. Om het voor de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken, kunnen hun naasten bijvoorbeeld wat vaker samen een rondje gaan wandelen, tv kijken of een spelletje doen. Ook vragen we alle bezoekers het dringende advies op te volgen om een mondkapje te dragen tijdens hun bezoek aan onze locaties. Ondanks dat er vanuit de overheid geen verplichting meer is om een mondkapje te dragen, blijven wij dit voorlopig wel adviseren. Ook medewerkers en vrijwilligers vragen we een mondkapje te blijven dragen. We willen daarmee niet alleen kwetsbare cliënten beschermen, maar ook onze medewerkers. De druk op onze medewerkers is ongekend groot en we hopen op veel begrip en steun vanuit families van onze cliënten. Verder wil ik echt graag nog toevoegen dat we zo’n enorme bewondering hebben voor de enorme veerkracht van het personeel in de afgelopen jaren. We hebben corona in verschillende fases en verschijningsvormen meegemaakt en nog steeds gaat de zorg door, met heel veel passie en hart voor de zorg.”