Contractering zorgverzekeraars 2024

08 februari 2024

BrabantZorg heeft voor 2024 nieuwe afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. Het gaat hierbij om wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg, eerstelijns verblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en eerstelijns paramedische behandeling. 

In dit schema vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars met onderliggende labels én voor welke zorgsoorten er contracten zijn afgesloten.

Met alle zorgverzekeraars met een contract hebben we voor alle zorgsoorten die we bieden afspraken gemaakt. Uw zorg wordt in 2024 vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. 

Heeft u vragen over de vergoeding van zorg, kunt u daarvoor terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.