Eerste bewoners BrabantZorg gevaccineerd

18 januari 2021

Een heel bijzonder moment vandaag voor BrabantZorg: in de strijd tegen het coronavirus werden de eerste bewoners gevaccineerd. Het gaat om bewoners van woonzorglocatie De Watersteeg in Veghel, precies daar waar op 8 maart 2020 de eerste corona-besmetting werd geconstateerd en waar het virus heel hard toesloeg. 

Afgelopen dinsdag, 12 januari, maakte minister Hugo de Jonge het al bekend tijdens de corona-persconferentie: vanaf maandag 18 januari starten verpleeghuizen met het vaccineren van kwetsbare bewoners. Wilma de Jong-Verspreek, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Wij​ zijn blij dat we tot één van de verpleeghuizen in Nederland horen die als eerste mogen starten met vaccineren. Onze ervaringen worden gebruikt door de Rijksoverheid. Op die manier helpen we collega- zorginstellingen met de ervaringen die we nu opdoen.” 

Het is een behoorlijk organisatorisch proces geweest dat we binnen een week moesten regelen. We moesten bepalen welke bewoners in aanmerking kwamen voor deze eerste vaccinatieronde, helder krijgen hoeveel vaccins we zouden ontvangen én bedenken hoe we ervoor zorgen dat alles en iedereen klaar staat vanaf maandag. Maar ook nu weer hebben onze collega’s enorme inspanningen geleverd om de eerste vaccinatieronde zo goed mogelijk te laten verlopen.

De bewoners worden gevaccineerd met het Pfizer/BioNTech vaccin. Voorafgaand aan de vaccinatie wordt aan de bewoners altijd toestemming gevraagd voor het geven van de vaccinatie. Vervolgens checkt de Specialist Ouderengeneeskunde nog de medische gegevens en wordt besloten of de medische situatie het toelaat om de vaccinatie te ontvangen. Nadat de vaccinatie is toegediend, wordt de gevaccineerde gedurende 15 minuten gemonitord of er acute bijwerkingen zijn. Dit proces volgt BrabantZorg de komende tijd bij elke bewoner die gevaccineerd wordt. 

Over een paar weken volgt de tweede vaccinatieronde. De volgorde voor het vaccineren wordt bepaald door de overheid in de landelijke vaccinatiestrategie. De volgende fase betreft bewoners van verpleeghuizen die onder behandeling van een huisarts vallen. BrabantZorg weet nog niet wanneer deze bewoners precies aan de beurt zijn in die gefaseerde ronde. Het is de bedoeling dat dit snel gaat en dat dit ook in enkele weken gebeurt. 

Ook Jamy Wellens, verzorgende IG, was bij het feestelijke moment aanwezig: “Ruim 10 maanden geleden constateerden we de eerste besmetting. Dat was enorm schrikken. Voor onze bewoners, hun naasten, onze collega’s, maar ook voor onze vrijwilligers. Vanaf dat moment was alles anders. Helaas hebben we veel verdrietige dingen meegemaakt vanaf dat moment, er zijn veel besmettingen geweest en we hebben hier heel veel leed gezien. Daarom is het ook extra mooi dat wij nu één van de eerste zorgorganisaties in Nederland zijn die mogen beginnen met het vaccineren van onze bewoners. Het zijn hoopvolle eerste stappen naar een leven zonder corona.”​