Landelijke lockdown: wat betekent dit voor BrabantZorg?

15 december 2020

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen of gezien, heeft premier Rutte op 14 december jl. een landelijke lockdown afgekondigd. Tijdens deze lockdown geldt een groot aantal regels, waarvan er een paar ook van toepassing zijn op BrabantZorg. Hieronder lichten we de belangrijkste toe. Klik hier voor het schematisch overzicht van alle regels.

Bezoek: maximaal twee personen per dag 

Bij BrabantZorg volgen we de landelijke richtlijnen. Dit betekent dat onze bewoners maximaal twee bezoekers per dag mogen ontvangen. Met kerst geldt de landelijke uitzondering dat er drie bezoekers welkom zijn per dag (dus niet verspreid over de dag meerdere keren drie bezoekers). Hierbij willen we nogmaals benadrukken dat u altijd 1,5 meter afstand onderling moet bewaren en een niet-medisch mondneusmasker moet dragen tijdens uw gehele bezoek aan onze locatie. 

Uitstapjes maken 

Frisse lucht en beweging is voor iedereen van groot belang. Mocht u met uw dierbare willen wandelen of een ander uitstapje willen maken, dan blijft dit uiteraard gewoon mogelijk. We willen u er wel op wijzen dat ook hier de landelijke maatregelen gelden; u mag met maximaal twee personen buiten samen zijn. Als u dus bijvoorbeeld met twee personen op bezoek gaat bij uw naaste, mag u niet met zijn drieën gaan wandelen. 

Feestdagen 

Met de feestdagen in aantocht, kunnen wij het ons voorstellen dat onze bewoners graag bij familie of andere naasten op bezoek gaan tijdens kerst en de jaarwisseling. Ook dit blijft gewoon mogelijk. Wel willen we u op het hart drukken alle algemene regels in acht te houden, zoals het houden van 1,5 meter afstand onderling. 

We willen koste wat het kost voorkomen dat onze bewoners tijdens of na de feestdagen in quarantaine moeten. Dat kunnen we alleen als we er allemaal samen de schouders onder zetten, onze verantwoordelijkheid nemen en de regels naleven. In het belang van de gezondheid van zowel de bewoners als de medewerkers. Wij vertrouwen op uw medewerking.