Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeert: 'te weinig aandacht voor de verpleeghuizen'

17 februari 2022

Dinsdag 16 februari heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) het eerste van drie rapporten over de aanpak van de corona-crisis gepubliceerd. Dit rapport evalueert de Nederlandse aanpak tijdens de periode maart 2020 - september 2020.

De Onderzoeksraad concludeert dat er er in de eerste fase van de landelijke crisisaanpak te weinig aandacht is geweest voor de verpleeghuiszorg en dat de aandacht vooral gericht was op de acute- en ziekenhuiszorg. Miriam Haagh - Reijne, voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg: “Bij BrabantZorg zijn we blij met dit rapport. Het geeft goed aan dat de balans tussen care & cure beter moet en beter kan”.

Het bezoekverbod had een grote negatieve impact
Een andere conclusie van de Onderzoeksraad is dat het bezoekverbod een grote negatieve sociale en psychische impact heeft gehad op het welzijn van veel verpleeghuisbewoners, hun naasten en personeel. Iets wat Miriam zeker herkent: “het rapport maakt pijnlijk duidelijk wat voor stille ramp zich heeft voltrokken in de verpleeghuizen als gevolg van het sluiten van de deuren voor bezoek. Bij BrabantZorg zijn we blij met de erkenning dat we nooit meer de deuren moeten sluiten voor bezoekers”. 

Veerkracht en oplossend vermogen
Tenslotte concludeert de Onderzoeksraad dat er enorm veel veerkracht en oplossend vermogen was bij het personeel in alle sectoren. “Zo belangrijk dat dit goed gezien is en nu ook zo duidelijk benoemd wordt door de Onderzoeksraad. Ik ben trots op de teams van BrabantZorg die elkaar op de been houden en al twee jaar lang vol energie de uitdagingen oppakken”, zegt Miriam. 

Samenwerking op vele vlakken
De corona-crisis heeft ook geleid tot nieuwe initiatieven. Zo zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Tussen ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen. Ook is er veel interdisciplinair overlegd, bijvoorbeeld tussen de specialisten ouderengeneeskunde en beleidsadviseurs van verpleeghuizen in de regio. Miriam: “Door in deze crisis samen op te trekken hebben we samen de zorg in Nederland draaiende gehouden”.   

Corona is nog niet weg 
De druk op de medewerkers van BrabantZorg is nog altijd enorm. Het ziekteverzuim is hoog en elke dag is het een puzzel om onze bewoners passende zorg te kunnen bieden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Samen zetten we de schouders eronder!

Wilt u meer weten over het onderzoeksrapport? 
Dat kan via onderstaande links:

Het gehele onderzoeksrapport

Uitlegvideo van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Het onderzoek in beeld