Richtlijnen bezoekers

06 november 2020

Met elkaar proberen we het coronavirus onder controle te houden. We kunnen het ons voorstellen dat het u soms duizelt: ​wat mag nu wel of niet tijdens mijn bezoek aan een woonzorglocatie van BrabantZorg?

We hebben daarom geprobeerd de belang​rijkste afspraken samen te vatten in dit schematisch​ overzicht​. ​​​​

Uiteraard doen wij ons best om dit schema zo goed mogelijk up-to-date te houden ​naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen.

In algemene zin gelden, net zoals bij u thuis, de landelijke afspraken: bewoners mogen maximaal drie bezoekers per dag ontvangen, u dient altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden, hoesten en niezen doet u in de elleboog en u past regelmatig correcte handhygiëne toe.

Let op: uitzonderingen zijn altijd mogelijk 

Het is belang​​rijk om te beseffen dat er altijd uitzonderingen mogelijk zijn op de regels in het schema. Door bijvoorbeeld lokale omstandigheden of wanneer uw naaste ernstig ziek is, kan er in overleg met de cliënt, naasten, teammanager en behandelend arts besloten worden dat er een uitzondering wordt gemaakt. Elke situatie is anders en kan daarom andere regels met zich meebrengen. 

We willen benadrukken dat het schema dus niet altijd leidend is. Een voorbeeld: als iemand ernstig ziek is, maken we afspraken met de arts en de naasten zodat er wat meer bezoek mogelijk is. Belangrijk is dat we de veiligheid willen garanderen, maar dat we het ook samen met de cliënten en naasten doen. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.​

Heb je vragen?

Stel deze dan aan je contactpersoon bij BrabantZorg.​