Twee nieuwe leden Raad van Toezicht

24 mei 2022

Via dit bericht willen we u laten weten dat de Raad van Toezicht van BrabantZorg vanaf 1 mei 2022 twee nieuwe leden heeft: Ton Horn en Karin Lieber. Ton Horn treedt eerst toe als lid Raad van Toezicht en volgt per 1 januari 2023 vertrekkend voorzitter Cock Aquarius op. Karin Lieber volgt Afien Spreen op die op 1 januari 2022 afscheid heeft genomen van de Raad van Toezicht. 

BrabantZorg verheugt zich op een inspirerende samenwerking met deze ervaren mensen, beiden met een brede expertise in zorg en welzijn voor ouderen en beiden met een breed maatschappelijk, politiek en bestuurlijk netwerk.

Ton Horn studeerde organisatiekunde en post-doctoraal bestuurskunde. Hij is sinds 1993 als oprichter verbonden aan zijn adviesbureau HORN Consultancy. Als consultant heeft hij brede ervaring in de commerciële dienstverlening, bij de overheid en in zorginstanties. Van 2008 tot 2010 was hij wethouder van financiën en cultuur van de gemeente Tilburg. Hij trad in opdracht van toenmalig burgemeester Opstelten op als informateur en later als formateur van het nieuwe college van B&W. Bestuurlijk was hij onder meer actief als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Familiezorg en van Zorggroep Thebe. Bij de Rabobank Tilburg en omstreken was hij voorzitter van de raad van commissarissen.

Ton Horn: “Het adagium van Brabant Zorg, elke dag zo fijn mogelijk, spreekt me aan. BrabantZorg is een grote organisatie die voor bewoners, cliënten in de wijk en de mensen uit hun omgeving wil bijdragen aan die fijne dag. Dat vraagt om aandacht, betrokkenheid en professionaliteit. Ik wil me daar als toezichthouder graag voor inzetten én mijn ervaring, kennis en enthousiasme inbrengen om samen dit doel te bereiken. De hele VVT-sector staat voor stevige uitdagingen. Ik besef dat het geen sinecure is om de hoge kwaliteit van zorg te blijven leveren. Demografische ontwikkelingen in combinatie met een nijpend personeelstekort en groeiende zorgzwaarte vragen om fundamentele keuzes. De zorg moet verder innoveren. Zorgorganisaties hebben hierin een voortrekkersrol. Zeker BrabantZorg met zijn bewezen kwaliteit en innovatiekracht.” 

Karin Lieber studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ze is een ervaren zorgbestuurder in met name de ouderenzorg. In 2021 was ze interim bestuurder bij woonzorgcentrum De Zeeg in Arnhem; in 2020 was ze interim bestuurder bij woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer; in 2020 is ze als voorzitter toegetreden tot het bestuur van de landelijke Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg (VPTZ). Tot 2019 was ze bestuursvoorzitter van Zinzia Zorggroep. Ook was ze onder meer acht jaar lid van het bestuur van branchevereniging ActiZ.

Karin Lieber: “De kleine verhalen van mensen maken een organisatie groots. In dit besef verbind ik me als toezichthouder aan BrabantZorg. Ik doe dat met een rugzak vol kennis, ervaring en alle vormen van plezier! Samen met medewerkers, vrijwilligers, cliënten en de mensen uit hun omgeving werken aan een fijne dag. Daaraan lever ik graag mijn bijdrage. Samen verder met deze uitdaging, want samen werkt het beter!”