Tweede vaccinatieronde voor eerst gevaccineerde bewoners

05 februari 2021

Komende week ontvangen zo’n 1200 bewoners, die in de week van 18 januari al werden gevaccineerd met het Pfizer/BioNTech vaccin, hun tweede vaccinatie. Voor hen zit de vaccinatie er hierna op.

Er is inmiddels bekend dat de andere groep verpleeghuisbewoners van BrabantZorg, zij die onder behandeling zijn van de huisarts, vanaf de week van 15 februari op de locatie waar ze wonen voor de eerste keer worden gevaccineerd met het Moderna vaccin. Vier weken later ontvangen ze het tweede vaccin.

Bewoners ouder dan 85 jaar die inmiddels al een uitnodiging van de huisarts hebben ontvangen om zich te laten vaccineren, kunnen uiteraard nu al een afspraak maken om zich te laten vaccineren bij de GGD. Zij kunnen deze uitnodiging van de huisarts ook negeren en meegaan in de vaccinatieronde die in de week van 15 februari, op de locatie van BrabantZorg waar ze wonen, wordt uitgevoerd. We vragen cliënten dit wel aan de locatie te melden.


Criteria

De Rijksoverheid stelt de criteria voor vaccineren op en bepaalt welke groepen ouderen wanneer, waar en door wie worden gevaccineerd. Dat betekent dat bewoners die wonen in of nabij een woonzorgcentrum van BrabantZorg, maar geen WLZ-indicatie hebben én onder behandeling zijn van een huisarts, worden uitgenodigd via de huisarts om bij een GGD-locatie gevaccineerd te worden.


Extra ronde

Naar alle waarschijnlijkheid is er begin april 2021 een nieuwe landelijke vaccinatieronde voor cliënten die verblijven bij een zorglocatie en onder behandeling zijn van een Specialist Ouderengeneeskunde. In deze vaccinatieronde worden cliënten gevaccineerd van wie de medische situatie het niet toeliet om in de week van 18 januari gevaccineerd te worden.

Cliënten die verblijven op een afdeling Geriatrische Revalidatiezorg / Kortdurend verblijf / Eerstelijns verblijf van BrabantZorg komen voor deze vaccinatieronde in aanmerking, wanneer ze op het moment van vaccineren daadwerkelijk verblijven bij BrabantZorg. Verblijven ze tijdens deze vaccinatieronde niet (meer) bij BrabantZorg, maar weer in hun eigen woonomgeving, dan volgen zij het landelijke vaccinatieprogramma en worden ze door de huisarts opgeroepen.

Let op: informatie rondom het vaccineren wijzigt regelmatig; het kan dus zijn dat deze informatie alsnog door de Rijksoverheid wordt aangepast. Als dat het geval is, hoort u dat zo snel mogelijk van ons.


Meer informatie

​Cliënten die vragen hebben, kunnen deze stellen aan de zorgmedewerker of aan de teammanager.