Odendael

Odendael is een huis met allure. Eén van de grotere huizen van BrabantZorg dat alle vormen van zorg aanbiedt. Odendael is het kloppend hart van de seniorenwereld in Sint-Oedenrode. Ruimte en licht en het materiaalgebruik zijn heel bijzonder in dit moderne huis. Het open en lichte gebouw is voorzien van een internetcafé, winkel, kapsalon, pedicure, schoonheidssalon en bibliotheek. Voorzieningen die een onderdeel vormen van het aanbod met veel gezelligheid en ruime mogelijkheden.

Brabantse gastvrijheid

Als meest zuidelijke huis van BrabantZorg blinkt Odendael uit in sfeer en gezelligheid. Het is een veilig en knus huis dat de Brabantse gastvrijheid uitstraalt. Daarbinnen kennen we een uitgebreide mix van zorg, welzijn en activiteiten. Door de openheid valt in Odendael altijd wel wat te beleven, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Dankzij het Grand Café, maar ook door het grote multifunctionele centrum voor allerlei activiteiten en themabijeenkomsten. Er is veel vermaak, zoals culinaire thema-avonden met goede muziek. Er valt in Odendael veel te kiezen.

Locatiefilm Odendael

​Iedereen krijgt ruimte

Odendael is een fijn huis om in te wonen. Erg tolerant en dus ruimte biedend aan iedereen. Ook mensen van buiten Sint-Oedenrode kiezen vaak voor dit huis, mede door de gunstige ligging binnen de regio. De appartementen hebben een eigen slaapkamer en badkamer. Ouderen met dementie vinden hier een sociale en veilige woonomgeving. Zij leven kleinschalig in woongroepen, waar mensen zich zo vrij mogelijk kunnen bewegen. Er zijn dieren en er wordt fruit ‘van vroeger’ gekweekt.

Familieleden van bewoners worden uitgenodigd hun rol te blijven spelen en Odendael te zien en te ervaren als het nieuwe thuis van hun ouders/partner/verwant. Want pas dan kan er sprake zijn van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leven van de bewoner. Kleine thuiszorgteams ondersteunen burgers in hun thuissituatie. Zo kunnen zij langer thuis blijven wonen.

Nieuwe vriendschappen

In het pand van Odendael is ook een dienstencentrum gevestigd met onder meer huisartsen, paramedici, een kinderdagverblijf, speel-o-theek en wasserij. Zowel voor de bewoners als voor mensen van buiten organiseren we tal van activiteiten, zoals wandelen, koken, muziek en fitness. Het activiteitenaanbod sluit aan op de wensen van zowel bewoners als bezoekers en wordt in gezamenlijkheid met andere partijen samengesteld (denk aan KBO, Welzijn de Meierij). Zo is Odendael een huis voor zowel hen die aangewezen zijn op intensieve zorg als hen die juist zo lang mogelijk zelfstandig en beschut willen wonen als mensen die thuis wonen en Odendael bezoeken. Op hoge leeftijd worden hier nieuwe vriendschappen aangegaan.

In het hart

Odendael ligt in het hart van Sint-Oedenrode, met aan de ene kant het centrum en aan de andere zijde het groen van het sportpark en rivier De Dommel. In de grote zaal De Ontmoeting kunnen bewoners en mensen van buiten terecht voor een warme maaltijd of kop koffie. Rondom Odendael liggen huurwoningen. De bewoners daarvan kunnen via een overdekte gang in het gebouw komen.

Optimale ontmoeting

Een optimale ontmoeting met de gemeenschap, daar staan we voor. En dat lukt: er zijn veel verenigingen, instellingen en ruim 350 vrijwilligers actief betrokken bij Odendael. In elk van de vier omliggende kerkdorpen zijn eetpunten opgezet, samen met welzijnspartijen en burgers zelf. Met de Rooise Pas werken we samen met lokale ondernemers.

Luisterend oor

Iedereen loopt wel eens binnen bij Odendael en ontmoet daar dan zorg en gemoedelijkheid. Er is een luisterend oor voor de wensen van de bewoners en bezoekers. Je bent hier één met je omgeving. En dat voelt goed!