Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkerstevredenheid heeft grote invloed op de kwaliteit van dienstverlening. Een gemotiveerde medewerker zet net dat stapje extra. En daar plukken cliënten de vruchten van! BrabantZorg meet continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers. ​

Bekijk de vragenlijsten die BrabantZorg hiervoor gebruikt:​

 

Resultaat medewerker Resultaat vrijwilliger

​NPS score: 53.23

​​NPS score: 69.7

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​