Passende en veilige zorg en ondersteuning

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang krijgt steeds meer vorm. Deze wet staat voor het zoeken van alternatieven in de onvrijwillige zorg. Denk hierbij aan het omhoog zetten van de bedhekken, inzet van een sensor of een gedwongen opname. Binnen BrabantZorg zijn hiervoor duidelijke richtlijnen ontwikkeld en deze worden binnen Catharinahof toegepast. De zorgverantwoordelijke zijn geschoold en de teams weten hoe te handelen bij mogelijke inzet van onvrijwillige zorg.

Meting kwaliteitsindicatoren

Vanuit de meting is geconstateerd dat we de wensen rondom het eten en drinken van de bewoner duidelijk in het dossier beschreven hebben. Hier wordt dagelijks rekening mee gehouden in de zorg, hierbij wordt de samenwerking met de horeca gezocht.
In 2021 zijn de gastvrouwen van Kleinschalig Wonen (KSW) betrokken bij het project eten en drinken op KSW, waardoor zij meer inzicht en kennis hebben gekregen in voedingswaarden, kooktechnieken en menu's. Trots zijn we dat we de coronamaatregelen steeds flexibel hebben kunnen opvolgen en uitvoeren.

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Maandelijks worden de MVA’s doorgenomen en daar waar nodig besproken. Het zorgpersoneel kijkt kritisch naar mogelijke incidenten en bespreekt deze met cliënt/familie, in het team en met betrokken disciplines. We zijn trots op het proces.