Passende en veilige zorg en ondersteuning

HACCP

De adviezen die uit de HACCP-checks komen worden opgepakt.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang staat voor het zoeken van alternatieven voor onvrijwillige zorg. Binnen het Kleinschalig Wonen, waar de toepassing van de Wet zorg en dwang veel voorkomt, hebben alle collega’s de scholing Wzd gevolgd. Binnen de kleuren teams komt de uitvoering van de Wet zorg en dwang minder frequent voor en is in 2022 gebleken dat er behoefte is aan meer kennis rondom dit onderwerp. In 2023 zullen daarom alle collega’s van de kleuren teams de e-learning Wet zorg en dwang volgen. Door de Wzd Zorgverantwoordelijke is aangegeven dat er binnen de teams vooral behoefte is aan intervisie rondom Wzd en niet aan verdere scholingen. Waar nodig initiëren de kwaliteitsverpleegkundigen extra scholingen voor de collega’s. 

Hygiëne

We zijn in 2023 een Infectie Preventie Commissie gestart binnen locatie Catharinahof. We komen drie keer per jaar bij elkaar. Tijdens de drie bijeenkomsten worden de acties en voortgang besproken aan de hand van het locatie-actieplan. De IPC van de locatie is verantwoordelijk voor de uitvoer van het infectiepreventiebeleid en daaruit voortvloeiend het uitbraakbeleid. Na iedere uitbraak volgt evaluatie en terugkoppeling aan de regionale IPC.