Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

Samenspel in zorg

Het is belangrijk om in te spelen op de veranderende samenstelling van cliënten. Ouderen wonen langer thuis en de cliënten die komen wonen in Catharinahof hebben meer zorg nodig dan voorheen.
In het kader van belevingsgericht werken laten we de bewoner zo lang mogelijk zelfstandig zijn en de regie behouden.

Multidisciplinaire samenwerking

De rol van de verpleegkundige is duidelijk beschreven en geïmplementeerd. De samenwerking tussen Kleinschalig Wonen en de zorgteams is hierdoor optimaal. Men weet elkaar te vinden en werkt samen aan de kwaliteit van zorg.
De samenwerking met het team welzijn, belevingsgerichte zorg, specialist ouderengeneeskunde, ergo- en fysiotherapeuten, huisartsen en andere disciplines wordt continue opgezocht.

Wonen en Welzijn

Welzijn

Alle activiteiten rondom welzijn zijn weer opgestart. Er wordt extra aandacht besteed aan de individuele wensen van de bewoner. Het team welzijn richt zich op individuele begeleiding, groepsactiviteiten en openbare activiteiten.

In 2022 wordt de welzijns-abonnementspas in het leven geroepen. Met dit (vrijblijvende) abonnement kunnen cliënten deelnemen aan alle activiteiten in Catharinahof. De activiteiten zijn dan gratis of tegen gereduceerd tarief te bezoeken.
We bieden activiteiten die wekelijks terugkerend zijn, maandelijks terugkerende activiteiten en jaarlijkse activiteiten. Hierbij houden we rekening met thema’s, seizoenen en (inter)nationale feestdagen en gebeurtenissen.

Vrijwilligers worden bij alle ontspannings- en welzijnsactiviteiten ingezet. Niet alleen bij wandelingen en fietsroutes buitenshuis. De vrijwillige gastvrouwen zorgen voor de begeleiding naar de koffie/activiteiten en warme maaltijd in de ochtend en in de avond.
Ook zorgen zij voor een gastvrije ontvangst.

Eten & drinken

In 2022 is het project ‘Smaeck’ gestart. Dat richt zich op de combinatie van de juiste ingrediënten, zodat cliënten hun smaak en eetlust terug kunnen vinden. Project ‘Smaeck’ is bedoeld voor cliënten met een verminderde smaaksensatie.

Er is een winkel binnen Catharinahof gevestigd. Hier kunnen de cliënten zelf levensmiddelen kopen en daardoor zelfstandig op het appartement genieten van een ontbijt, lunch of diner. Daarnaast zijn er mogelijkheden om een meerkeuze lunch/diner te consumeren in het restaurant of deze maaltijd in het appartement te nuttigen.

Samenwerking cliëntenraad

Maandelijks sluit één van de managers aan bij het overleg met de CR. Enkele malen per jaar sluit ook de regiomanager aan. De vrijwilligerscoördinator sluit op verzoek aan.
De nieuwe samenstelling van de CR heeft de samenwerking een vernieuwde boost gegeven.

Zorgtechnologie

Er is een Consulent Zorgtechnologie aangesteld voor de regio. Samen met één van de zorgmedewerkers kijkt hij of zij naar de mogelijkheden tot inzet van zorgtechnologie binnen Catharinahof.

Verder worden op Kleinschalig Wonen zowel de Qwiek-up, de braintrainer als de tovertafel ingezet. Dit zijn interactieve middelen die films, muziek en licht ter ontspanning geven tijdens zorgmomenten.

We starten dit jaar met onderzoeken of de leefcirkels inpasbaar zijn binnen Catharinahof. Dit geeft cliënten vrijheid, terwijl we voor hen de veiligheid kunnen waarborgen.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Veiligheid & Arbo

Op alle appartementen waar wij zorg leveren zijn zeeppompjes en handalcohol geplaatst.
Het alarmsysteem wordt periodiek onderhouden. Door de preventieve inzet van de adviseur Gezondheid worden blessures voorkomen. De adviseur Gezondheid helpt in samenwerking met de ergocoaches van Catharinahof de medewerkers in het gebruik van materiaal en houding.

Persoonsgerichte zorg PG

De audit Persoonsgerichte zorg heeft in mei 2021 plaatsgevonden. Uit deze audit komt naar voren dat we er trots op kunnen zijn dat iedereen mag zijn wie hij is. De zorgverlening wordt aangepast op de individuele cliënt. Het afgelopen jaar zijn we gestart met warme overdrachten wanneer cliënten vanuit de thuiszorg binnen Catharinahof komen wonen.
Verbeteracties: Optimaal gebruikmaken van het bestaande netwerk. In het najaar starten we met scholingen voor SamenZorggesprekken.

In 2022 staan de audits Eten & drinken, Palliatieve zorg, Persoonsgerichte zorg (Somatiek) en Schoonmaak op de planning.