ComfortWonen krijgt andere invulling

09 juni 2021

Sinds een aantal jaar bieden BrabantWonen en BrabantZorg ComfortWonen aan. Dit product is voor mensen die een woning willen huren van BrabantWonen in óf nabij een zorglocatie van BrabantZorg. Afhankelijk van hun behoefte nemen ze (zorg)diensten af van BrabantZorg. 

Na een aantal jaren ervaring te hebben, blijkt ComfortWonen in de huidige vorm niet houdbaar. Enerzijds omdat BrabantZorg de comfortwoningen in haar locaties nodig heeft voor de snelgroeiende groep ouderen die zware zorg nodig heeft. Anderzijds spelen er landelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, toenemende zorgvraag en het groeiende personeelstekort in de zorg. Daarom gaat BrabantZorg de zorg anders organiseren. Daarbij wil BrabantZorg beter inspelen op de persoonlijke behoefte van een groeiende groep mensen met een zorgvraag. Om er zo samen voor te zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en de zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben.  

Wat betekent dit voor de bewoners?
Voor huurders in aanleunwoningen van een BrabantZorg-locatie geldt dat BrabantZorg nog steeds thuiszorg kan en blijft leveren. Alleen gebeurt dit niet meer vanuit het product ComfortWonen. Voor bewoners die een ComfortWonen-contract hebben, verandert er niets. Zij blijven in hun woning wonen en kunnen (zorg)diensten blijven afnemen van BrabantZorg. Mensen die ingeschreven staan voor een comfortwoning schrijft BrabantWonen in bij WoonService Regionaal met behoud van hun inschrijftijd.  

Bewoners van comfortwoningen en ingeschreven woningzoekenden ontvangen vandaag een brief met uitleg hierover. Meer informatie en veelgestelde vragen vindt u op www.comfortwonenbrabant.nl.