Onafhankelijke cliëntondersteuning

Iedereen die zorg ontvangt via de Wmo of Wlz heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner denkt met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg.

Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor u kosteloos. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente, het zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt zorgbelang. U kiest zelf van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen. Meer hierover leest u op de website Hoe verandert mijn zorg?.