Informatie over wachtlijsten

Als er sprake is van een wachtlijst, dan bespreekt onze Klantenservice al tijdens het eerste contact de eventuele alternatieven. Want als u zorg nodig heeft zoeken we altijd naar een manier om die zorg zo snel mogelijk te geven. Dit heet overbruggingszorg. Gedurende de wachttijd en tijdens de periode van overbruggingszorg houdt de casemanager contact met u. Informatie over de actuele wachtlijst kunt u opvragen bij de Klantenservice.

Toewijzingsprocedure

Bij BrabantZorg vinden we het belangrijk dat een nieuwe verpleeghuisbewoner of een bewoner die al woont op een verpleeghuis-locatie binnen BrabantZorg maar graag wil verhuizen naar een andere woning, zo snel mogelijk kan wonen op een locatie waar de juiste voorzieningen, ondersteuning en zorg aanwezig zijn. Daarom gebruiken we altijd een aantal vaste en objectieve criteria voor de toewijzing van een vrijgekomen woning aan een nieuwe bewoner én aan bewoner die graag binnen BrabantZorg wil verhuizen. Informatie over deze toewijzingsprocedure voor verpleeghuiszorg kunt u opvragen bij de Klantenservice.

Bekijk de toewijzingsprocedure voor verpleeghuiszorg bij BrabantZorg.