Dijkstaete

Binnen BrabantZorg vormt Dijkstaete een absoluut uniek huis. Het vervult op nationaal niveau zelfs een voorlopersrol. In Dijkstaete wonen mensen met het syndroom van Korsakov in een kleinschalige woonvorm. Overmatig gebruik van alcohol in combinatie met een slecht voedingspatroon kan leiden tot dit syndroom. Door de blijvende beschadiging van de hersencellen is voor mensen die aan dit syndroom lijden zelfstandig wonen en leven vaak niet meer mogelijk. Met het kleinschalig wonen in Dijkstaete bieden we deze kwetsbare groep mensen een veilig en vertrouwd thuis.

Rustige omgeving

Dijkstaete heeft drie wooneenheden met elk acht bewoners. Elke bewoner heeft een eigen kamer en elke wooneenheid heeft een huiskamer en keuken. Wonen en welzijn staan voorop, in een rustige omgeving waarin de bewoners los kunnen komen van de stress van alle dag. Een op de bewoner afgestemd dagprogramma zorgt voor een vaste structuur. De bewoners van Dijkstaete koken zelf hun eten, samen met de woonbegeleiders. Daarvoor beslissen ze gezamenlijk wat ze zullen eten en inkopen. Ook het eten zélf wordt natuurlijk samen gedaan.

Locatiefilm Dijkstaete

​Persoonlijke groei

Het zelfontwikkelde programma Kunst in Zicht biedt een zinvolle bezigheid en bovenal structuur. Elke dag gaan de bewoners naar hun ‘werk’. Het voorkomt dat ze terugvallen in een passieve houding zonder initiatief, kenmerkend voor het syndroom van Korsakov. Met creatieve activiteiten zoals schilderen, keramiek, houtbewerking, glas-in-lood, het maken van kaarten en beeldhouwen worden de bewoners in een positieve omgeving gestimuleerd om actief bezig te zijn. Zo worden bijvoorbeeld door hen gemaakte kunstkaarten en schilderijen verkocht op markten en braderieën en gebruikt voor kunstuitleen. Met de opbrengsten kunnen weer nieuwe activiteiten ontwikkeld worden waardoor de bewoners (nog) verdere persoonlijke groei kunnen bewerkstelligen.​ Ook op Nieuwe Hoeven wordt regelmatig werk van bewoners tentoongesteld.

Relaties worden hersteld

De bewoners voelen zich onderdeel van de maatschappij en ervaren hun werk ook als zinvol. Zo blijven ze maatschappelijk betrokken. Hun kunst siert ook de muren in onze huizen. Deze mensen ‘presteren’ weer! Nog mooier is het dat niet zelden (familie)relaties worden hersteld en dat het thuisfront weer iemand ‘terug’ heeft gekregen. Dijkstaete biedt levensloopbestendig wonen aan; bewoners kunnen in principe tot hun overlijden hier blijven wonen. De leeftijd van de bewoners ligt tussen de 40 en 85 jaar.

Rust en ruimte

Dijkstaete is gelegen op het terrein van​ Nieuwe Hoeven aan de rand van natuurpark De Maashorst. De rust en ruimte van deze landelijke plek zorgen ervoor dat de bewoner los kan komen van de hectiek van de moderne maatschappij, waarin de lat voor velen erg hoog ligt. De binnentuin met z’n gezellige zitjes biedt volop gelegenheid er even ‘uit’ te zijn.

Eigen levensverhaal

Ieder mens is uniek met een eigen levensverhaal, dus is onze zorg afgestemd op behoefte. We spelen in op wensen van bewoners en daarbij is alles bespreekbaar. Dankzij de inzet van ons buitengewoon deskundig team kan iedereen zijn of haar eigen leven zoveel mogelijk voortzetten. Mensen die al jaren hun sociale contacten kwijt zijn, bloeien weer op.

Indicatie

Voor een verblijf in Dijkstaete dient de diagnose Korsakov te zijn gesteld. Daarnaast is ook een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De bewoners mogen geen drang naar alcohol meer hebben. Veel bewoners van Dijkstaete komen uit een verslavingskliniek of GGZ-instelling.

Ook maken de bewoners van Dijkstaete regelmatig gebruik van de faciliteiten van Nieuwe Hoeven.​​​​

Activiteitenruimte
Activiteitenruimte
Gezamenlijke woonkamer
Gezamenlijke woonkamer
Gezamenlijke woonkamer
Gezamenlijke woonkamer
Gezamenlijke keuken
Gezamenlijke keuken
Gezamenlijke woonkamer
Gezamenlijke woonkamer
Voorbeeld woning Dijkstaete
Voorbeeld woning Dijkstaete
Vooraanzicht Dijkstaete
Vooraanzicht Dijkstaete
De tuin
De tuin
Zitje in de tuin
Zitje in de tuin