Passende en veilige zorg en ondersteuning

Uitvraag kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Vanuit de uitvraag kwaliteitsindicatoren over het jaar 2022 kwamen de volgende zaken naar voren:

  • Voeding: het vastleggen van de wensen rondom eten en drinken mocht verbeteren; dit wordt nu bij elke bewoner besproken en vastgelegd in het zorgdossier van de cliënt. Tweemaal per jaar vindt een multidisciplinair overleg plaats waar we dit evalueren en dit in het zorgdossier aanpassen;
  • Levenseinde en de wensen daaromheen; dit is een gesprek dat de arts aangaat bij opname. Wat zijn de wensen? Niet alleen met betrekking tot de lichamelijke gezondheid, maar wat wil iemand als men komt te overlijden, weet de eerste contactpersoon wat de wensen rondom overlijden van hun dierbare is? Kunnen we daarin ondersteunen om het gesprek aan te gaan?

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Er is op ieder team een aandachtsvelder voor de melding verbeteracties (MVA). De meldingen worden standaard op het actieplan opgenomen en worden dus ook tijdens het teamoverleg besproken. 

Er wordt zo meer aandacht besteed aan de opvolging en MVA’s gaan altijd naar zowel de aandachtsvelder als de kwaliteitsverpleegkundige.