Passende en veilige zorg en ondersteuning

Meting kwaliteitsindicatoren

Vanuit de uitvraag kwaliteitsindicatoren kwam naar voren dat we het vastleggen van de wensen rondom eten en drinken nog moeten verbeteren. Dit hebben we opgepakt en de puntjes op de i gezet.

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Er is op ieder team een aandachtsvelder voor de melding verbeter acties (MVA) en deze komen standaard terug op het actieplan en worden dus ook tijdens het teamoverleg besproken. Er wordt zo meer aandacht besteed aan de opvolging en MVA’s gaan altijd naar zowel de aandachtsvelder als de kwaliteitsverpleegkundige.

Prisma Light

Er worden frequent incidenten geanalyseerd volgens de Prisma methode om er als team van te leren.