Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

In 2022 hebben we een pilot gedraaid met SamenZorggesprekken. In 2023 worden alle teams hierin geschoold om de zorg rondom de bewoner met zijn of haar eigen netwerk aan te vullen. 

Ook zullen we in 2023 de mantelzorgers nog meer betrekken bij de dagelijkse zorg van hun naasten. Tijdens de intake besteden we hier al aandacht aan door te vragen wat ze voor hun naasten kunnen betekenen. Hierin willen we in 2023 een actievere houding aannemen. 

Methodisch werken
In 2023 gaat een medewerker starten met de opleiding gerontologie en geriatrie. Hierdoor wordt de kennis en kunde met betrekking tot de ouder wordende mens vergroot. Ze zal coachend de teams meenemen in wat ze heeft geleerd, dit door coaching on the job en door klinische lessen.

Vaardigheden in stand houden
Ouderen die behoefte hebben aan extra zorg in een veilige omgeving, kiezen voor Sint Antonius. Om vaardigheden in stand te houden, hebben we veel aandacht voor wat bewoners zelf kunnen. We stemmen onze zorg zo veel mogelijk af op hun individuele behoefte. Zo hebben we bijvoorbeeld een 'prikkelarme' huiskamer voor mensen die dit fijn vinden. 

Samen kijken we wat mogelijk en nodig is. Daarvoor zetten wij ons in. Dat doen we graag samen met mantelzorgers, familie, vrienden en kennissen. Zij weten immers als geen ander wat er nodig is om het leven zo gewoon mogelijk door te laten gaan.

Samenwerking
De behandelteams worden goed ingezet. Om de fijne samenwerking te behouden, hebben we in 2023 weer bijeenkomsten met het multidisciplinaire team.

Wonen en Welzijn

Wonen
Het buitenleven is uitnodigend gemaakt, het prieeltje is ingericht zodat men gezamenlijk kan genieten van een kopje koffie e.d. op het terras.

In 2023 zal ook de realisatie van een speeltuin plaatsvinden, zodat de (klein)kinderen hier gezellig kunnen spelen en er interactie is met de bewoners.

De deuren van restaurant De Gasterij staan voor iedereen wijd open voor een kop koffie, lunch of een warme maaltijd. En omdat we vinden dat eten ook ‘beleven’ is, zie je de kok aan het werk.

Eten en drinken
Op het gebied van eten en drinken zijn de lijntjes erg kort tussen cliënten en medewerkers: er wordt live gekookt en we hebben een open keuken. Hierdoor kunnen en worden wensen snel ingewilligd. 

We bieden twee keuze menu’s aan. We hebben een kleine kaart waar men van kan bestellen. De koks in de regio wisselen regelmatig hun ervaringen uit met elkaar.

Welzijn
Vrijwilligers krijgen introductiebijeenkomsten en kunnen zo, om meer houvast te krijgen in hun werk, aansluiten bij de cursus die door de consulent belevingsgerichte zorg wordt gegeven.

We zijn trots op de manier waarop we belevingsgerichte zorg bieden en dat we m.b.t. de consulent snel kunnen schakelen: er is coaching on the job. 

Welzijn gaat binnen twee weken van inhuizing in gesprek met de cliënt om te kijken wat de behoeften zijn m.b.t. welzijn en verenigingsleven. Dit wordt in het zorgdossier 'PUUR.': ‘Zo wil ik het graag’ vermeld.

We proberen Volkel van buiten naar binnen te brengen. We hebben een theehuis gerealiseerd waardoor we de inwoners van Volkel meer kunnen betrekken bij Sint Antonius. Ook in 2023 zal in het najaar weer het ‘Volkel op glad ijs ’ georganiseerd worden: ook een manier om de wijk meer bij onze locatie te betrekken.

Sint Antonius mag rekenen op meer dan honderd enthousiaste vrijwilligers. Zij maken activiteiten mogelijk, zoals bewegen voor ouderen, quizzen en creatieve activiteiten. Van tijd tot tijd treden er artiesten op en samen met de vriendenstichting worden er regelmatig leuke evenementen georganiseerd, zoals 'Volkel op glad ijs' en het zomerfeest.

Niet voor niets werd Sint Antonius ooit uitgeroepen tot het gezelligste verzorgingshuis van Nederland.

Sint Antonius beschikt over diverse faciliteiten, waaronder: duofiets, mogelijkheden tot gymnastiek, hobbyruimte, huisdieren zijn in overleg toegestaan, koffiecorner, receptie, recreatieruimte, televisie, telefoon en internet, verenigingsleven, wasserette (via Uden), winkeltje, restaurant. 

Samenwerking cliëntenraad 

De cliëntenraad behartigt de belangen voor zowel de locatie Sint Antonius als locatie De Pastorie. De doelstelling voor 2023 is een goede verbinding te vinden met de huidige bewoners van de Pastorie. De teammanager neemt deel aan de overleggen met de cliëntenraad. We vinden elkaar. 

Zorgtechnologie

In 2022 is het ons gelukt om een aandachtsvelder voor zorgtechnologie te vinden. Deze aandachtsvelder zal samen met de consulent zorgtechnologie ons ondersteunen in de mogelijkheden van zorgtechnologie binnen onze locatie. 

We zijn i.s.m. de Regiobank aangesloten bij een project om een Qwiek-up aan te schaffen. Dit is een projector die projecties op de muur of plafond kan laten schijnen, waardoor een stukje ontspanning geboden kan worden aan onze bewoners. We hebben deze op proef mogen inzetten en de bewoners hebben er ontzettend van genoten. Dit jaar gaan we de mogelijkheden bekijken voor de aanschaf van de Qwiek-up voor onze locatie.

In 2022 hebben we veel gebruikgemaakt van de belevingsgerichte koffer, de wondertelefoon, een interactieve robot kat, silent disco, Motomed, belevenistafel en de braintrainer. 

Roze Loper 

Er wordt binnen de locatie aandacht besteed aan ‘jezelf mogen zijn’. Een werkgroep ontwikkelt hiervoor activiteiten. Men kijkt bij het organiseren van activiteiten altijd vanuit het perspectief 'jezelf mogen zijn'. 

Doelstelling voor 2023 en volgende jaren is om de certificering voor de Roze Loper te verkrijgen en te behouden.

Resultaten interne audits 

In 2022 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Schoonmaakonderhoud
We zijn trots op het resultaat van de gecontroleerde schoonmaak. De kwaliteit is goed in alle ruimte categorieën. De kwaliteit van schoonmaakonderhoud heeft men vast weten te houden.Verbeteracties: De opslag van schoonmaakartikelen zijn voorzien van lekbakken

Medicatie
We hebben extra aandacht besteed aan de medicatieveiligheid. Dit heeft ertoe geleid dat we de medicatie weer in de kamer van de bewoner bewaren, dit in het daarvoor bestemde afsluitbare kastje. Hierdoor is er minder beweging met de medicatie, een extra contactmoment met de bewoner en worden er minder medicatiefouten gemaakt.