Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

In 2022 willen we gaan kijken waar we de mantelzorgers nog meer kunnen betrekken bij de dagelijkse zorg van hun naasten. Tijdens de intake besteden we hier al aandacht aan door te vragen wat ze voor hun naasten kunnen betekenen. Hierin willen we in 2022 een actievere houding aannemen, zeker gezien de uitdagingen waar we met zijn allen voor staan gezien de bezettingsproblemen.

Standaard gaan we in de thuissituatie kijken voordat de cliënt bij ons komt wonen, zodat we de cliënt al enigszins kennen. Dit gaan we in 2022 zeker continueren.

Het eenduidig klantproces zal meer eenduidigheid creëren en dat zal onze medewerkers helpen om meer gestructureerd te kunnen werken.

Wonen en Welzijn

Wonen

De behandelteams worden goed ingezet. In 2022 gaan we weer bijeenkomsten organiseren met het multidisciplinaire team, om de fijne samenwerking te blijven behouden.
Locatie Sint Antonius is een gedateerd gebouw. In 2022 zijn voorbereidingen op de verbouwplannen op lange termijn. Op kamerniveau wordt er wel geïnvesteerd in bijvoorbeeld nieuwe vloer, schilderwerk, nieuwe gordijnen.

Op het gebied van eten en drinken zijn de lijntjes erg kort tussen cliënten en medewerkers: er wordt live gekookt en we hebben een open keuken. Hierdoor kunnen en worden wensen snel ingewilligd. Gelukkig kunnen we na de coronaperiode weer 2 keuze menu’s aanbieden.
De koks in de regio wisselen regelmatig hun ervaringen uit met elkaar.

Welzijn

In 2022 gaan we meer aandacht geven aan de inzet van ‘de nieuwe vrijwilliger’ en insteken op het werven van de nieuwe vrijwilliger. De inzet van vrijwilligers is sinds de coronaperiode veranderd, dit vraagt ook een andere benadering.

Vrijwilligers worden betrokken bij een speciaal scholingsplan: zo hebben ze een BHV cursussen gehad, wordt ook de slikcursus in 2022 opnieuw aangeboden en kunnen ze aansluiten bij de cursus die door de Consulent Belevingsgerichte Zorg wordt gegeven.

We zijn trots op de manier waarop we Belevingsgerichte Zorg bieden en dat we m.b.t. de consulent snel kunnen schakelen: er is coaching on the job.

Binnen Sint Antonius bieden we Dagbesteding aan. We kijken hier kritisch naar of we doen wat we moeten doen. Het staat op ons actieplan en de uitvoering zal plaatsvinden in 2022.

We proberen Volkel van buiten naar binnen te brengen. Het plan is er om een theehuis te realiseren in het prieeltje waardoor we de inwoners van Volkel meer kunnen betrekken bij Sint Antonius. Ook zal de tuin aangepakt worden, in combinatie met het naastgelegen dierentuintje. Ook in 2022 zal in het najaar weer het ‘Volkel on Ice’ georganiseerd worden: ook een manier om de wijk meer bij onze locatie te betrekken.

Samenwerking cliëntenraad

We hebben een actieve voorzitter en de lijntjes zijn erg kort. De CR behartigt de belangen voor zowel de locatie Sint Antonius als locatie De Pastorie. De samenwerking is fantastisch. De teammanager neemt deel aan de overleggen met de CR: we vinden elkaar. De CR wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen die op locatieniveau en op organisatieniveau plaatsvinden

Zorgtechnologie

Dit thema ligt nu nog vooral bij de kwaliteitsverpleegkundige en in 2022 gaan we actief op zoek naar een aandachtsvelder voor zorgtechnologie. Hij of zij zal meteen aansluiten bij de regionale overleggen om ervaringen uit te wisselen.

We hebben actief contact met de Consulent Zorgtechnologie waardoor we op de hoogte blijven van de mogelijkheden.

Resultaten interne audits

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Schoonmaak

Trots op: Het resultaat van de gecontroleerde schoonmaakkwaliteit is goed in alle ruimtecategorieën. De kwaliteit van schoonmaakonderhoud heeft men vast weten te houden.

Verbeteracties: De opslag van schoonmaakartikelen moet voorzien worden van lekbakken.

Medicatie

Er is hard gewerkt door de teams om een verbeterslag te maken rondom het thema medicatieveiligheid. Medicatie wordt gecontroleerd door iemand van een ander team, om met een frisse blik dit te beoordelen.
Medicatie wordt vooraf klaargezet/uitgezet, ook de zakjes van de Baxter. De quickscan wordt jaarlijks ingevuld.