Waardering van u en anderen

Sinds 2017 meet locatie Corte Foort continu de ervaring van cliënten. Bekijk de vragenlijst die Corte Foort maandelijks uitvraagt aan cliënten.

Resultaat

NPS score: 81.82

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een algemene methode voor het meten van klanttevredenheid. Het cijfer is gaat uit van de mate waarin klanten BrabantZorg aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden klanten (promotors) en de minder tevreden klanten (criticasters).

Zorgkaart Nederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met Corte Foort met ons te delen.