Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

We zijn er trots op dat er vanuit diverse disciplines wordt aangegeven dat op Corte Foort cliënten centraal staan. De cliënt wordt gevolgd in de wensen en behoeften.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek volgens de BrabantZorg Monitor is in 2022 door 30% ingevuld.

Algemene tevredenheid:6,9 
Geluk in werk: 7,1
Werkdruk: 7,1

We zouden graag zien dat meer medewerkers in 2023 dit onderzoek invullen. Medewerkers zullen hierop geattendeerd worden. Ook vanuit de organisatie is hiervoor aandacht.

Vrijwilligers

Een 7,8 voor ’algemene tevredenheid’ en ’geluk op je werk’ en met een 4,9 voor ’ervaren van werkdruk’ zijn we trots op de resultaten van het eerste onderzoek wat er gehouden is.

Het vrijwilligers ervaringsonderzoek is gehouden in de maand juli 2022. Een kwart van de vrijwilligers heeft het onderzoek ingevuld.
De tevredenheid bij de vrijwilligers is hoog. Ze weten bij wie ze met vragen terecht kunnen, de coördinator vrijwilligers en welzijn is goed te bereiken en zij voelen zich gesteund in hun werk. 

De Coördinator vrijwilligers en welzijn gaat door met werkzaamheden zoals het blijven informeren van vrijwilligers via de mail, over alles wat er zich op Corte Foort afspeelt en wanneer er extra hulp nodig is. De nieuwsbrief wordt per kwartaal uitgebracht. Elk jaar wordt er één gezamenlijke bijeenkomst gehouden voor de vrijwilligers waarin de kennis op het gebied van dementie wordt vergroot, gevolgd door een informatief samenzijn. Het ervaringsonderzoek voor vrijwilligers wordt onder de aandacht gebracht tijdens de vrijwilligersbijeenkomst.
Verbeterpunten voor de vrijwilligerscoördinator: meer vrijwilligers het onderzoek laten invullen.

We zijn trots op de tevredenheid van de vrijwilligers. De locatie is nu bijna zeven jaar open. We hebben tien vrijwilligers mogen feliciteren dat zij al vijf jaar of meer actief zijn op Corte Foort.