Passende en veilige zorg en ondersteuning

HACCP

HACCP-check oktober 2022, 100% score op hygiënerichtlijnen, geen verbetering nodig. 

Veiligheid en Arbo

De medewerkers zijn up-to-date wat betreft BHV en volgen een jaarlijkse herhalingstraining hiervoor. 

Er heeft een ontruimingsoefening in de praktijk plaatsgevonden en er is e enveiligheidscheck uitgevoerd. Ontruimingsoefeningen zullen vaker plaatsvinden, omdat medewerkers hebben aangegeven dit prettig te vinden.

De horecamedewerkers hebben de training kleine blusmiddelen gevolgd.