Passende en veilige zorg en ondersteuning

Het invullen van de MVA en MIM is aanzienlijk verbeterd, dit komt door meer uitleg te geven over de reden van melden. De terugkoppeling naar de teams rondom de verbetermaatregelen kan beter. Het doel is om de essentie uit de MVA te delen binnen de teams en de verbetermaatregelen actief en multidisciplinair op te pakken.