Waardering medewerkers en vrijwilligers

​Sinds 2017 meet De Watersteeg continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers. Bekijk de vragenlijst die De Watersteeg maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:


Resu​ltaat medewerker

Resultaat vrijwilliger

NPS score: 82.76

NPS score: 64.41

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​