Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

86% van de medewerkers vindtt dat zij boeiend werk hebben. Het kunnen voeren van eigen regie en loopbaanontwikkeling scoort 80%. 84% van de medewerkers kan goed feedback ontvangen en geven. 87% ervaart persoonlijke aandacht van collega’s. Voldoening, plezier en trots zijn op het werk scoren respectievelijk 83%, 88% en 93%.

Vrijwilligers

Het onderzoek is vorig jaar oktober 2022 uitgevoerd. De opkomst was erg laag ondanks herhaaldelijk aandringen.

De scores waren wel positief. We waren goed zichtbaar, vrijwilligers konden met alles bij ons terecht en de werksfeer was prima. Hier zijn we trots op. 

Verbeterpunten: 

  • Terugkoppeling werk: vrijwilligers willen het graag goed doen, wij kunnen aansluiten bij deze wens door een terugkoppeling te geven na hun vrijwilligerswerk;
  • De visie van BrabantZorg nog meer naar voren laten komen. De meeste vrijwilligers komen voor hun plezier en voor de bewoners. Zij zijn wel op de hoogte van de visie van BrabantZorg, maar zijn daar niet mee bezig. Het is dus belangrijk dat de visie en toekomst ( verandering, participatie) ook goed met vrijwilligers gedeeld wordt;
  • Scholingsmogelijkheden is een van de verbeterpunten. Hierbij moet je denken aan basis EHBO en basisvaardigheden zoals iemand helpen opstaan uit een stoel en het begeleiden bij de toiletgang. Daarnaast is een verbeterpunt de ’Goodhabitz´ pagina waar vrijwilligers nu ook gebruik van kunnen gaan maken. Deze is nu niet altijd overzichtelijk. Op deze site kan kennis opgedaan worden over bepaalde onderwerpen gerelateerd aan de zorg;
  • Samenwerking met collega’s binnen de teams kan worden verbeterd. Vrijwilligers willen graag helpen maar weten niet altijd wanneer, hoe en waar ze dan zouden kunnen helpen.