Passende en veilige zorg en ondersteuning

Ieder zelforganiserend team heeft ambassadeurs die thema’s dragen als; palliatieve zorg, ergonomie, incontinentie, infectiepreventie, medicatieveiligheid, voeding, wondzorg, etcetera. Hiervoor worden binnen De Watersteeg bijeenkomsten georganiseerd die worden vormgegeven door de kwaliteitsverpleegkundige samen met de ambassadeurs.

Infectiepreventie 

Het werken aan infectiepreventie is in ontwikkeling binnen De Watersteeg. Infectiepreventie Adviseurs (IPA) zijn opgeleid binnen de regio en zijn bereikbaar en bekend bij de teams. In 2023 willen we het onderwerp infectiepreventie op De Watersteeg onder de aandacht brengen door aan te sluiten bij bijvoorbeeld de infectiepreventie week en de kennis van medewerkers te vergroten op het gebied van hand- en persoonlijke hygiëne. 

Audits en prisma-analyses

Door middel van audits en prisma-analyses worden verbeterpunten voor de teams opgesteld. Dit kan betrekking hebben op allerlei kwaliteitsaspecten. Doelstelling is verbetering in de kwaliteit van zorg voor de cliënten te realiseren. Zodat de bewoner een prettige en veilige woonomgeving heeft.

Medicatieveiligheid

Er is een audit geweest op het gebied van medicatieveiligheid. Hierop zijn verbetermaatregelen getroffen, zoals het vergroten van kennis over het werken met protocollen. Daarnaast is medicatieveiligheid ook meegenomen bij de inrichting van de nieuwe keukens. Om veilig en hygiënisch te kunnen werken, zal de uitgifte van medicatie niet meer vanuit de keuken worden gedaan, maar op een rustige plaats in de woning. 

Wet zorg en dwang

Het afgelopen jaar is de zorgverlening ingericht op de Wet zorg en dwang. De zelfstandigheid en het recht op zelfbeschikking van onze cliënten staan centraal in onze werkwijze. Hierin wordt het stappenplan Wzd volgens afspraak gevolgd. Ieder team heeft twee zorgverantwoordelijken: zij evalueren driemaandelijks met de kwaliteitsverpleegkundige, psycholoog en specialist ouderengeneeskunde. Hier wordt kritisch gekeken welke vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn en welke afgebouwd kunnen worden, dit komt ten goede aan de autonomie van onze wilsonbekwame cliënt.