Passende en veilige zorg en ondersteuning

Incidenten en calamiteiten

In de zorg komen incidenten en calamiteiten voor. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt onverwacht valt of wanneer medicatiefouten worden gemaakt. BrabantZorg is een lerende organisatie, wanneer er een incident plaatsvindt, wordt dit zorgvuldig onderzocht. Door middel van de PRISMA-methode onderzoeken de betrokkenen, in samenwerking met de kwaliteitsverpleegkundigen, wat de oorzaken zijn van het incident. Dit heeft als doel om duidelijkheid te krijgen wat er gebeurd is en daarvan te leren, verbeteracties uit te zetten om zodoende herhaling te voorkomen.

De Watersteeg heeft haar formatie van kwaliteitsverpleegkundige uitgebreid. Zij spelen een grote rol in verbeteren en bevorderen van de kwaliteit van zorg. Dit doen zij mede doordat zij het onderzoek initiëren via de Prisma (light) methode. Zo wordt ieder incident, met ernstig nadeel voor de cliënt, geanalyseerd en omgezet naar verbeteracties.

Kwaliteitsdoelen

In 2022 maken wij een inhaalslag met betrekking tot kwaliteitsdoelen. Er zullen op vraag en aanbod met de teams bijeenkomsten georganiseerd worden waarin we aandacht besteden aan specifieke onderwerpen zoals medicatieveiligheid, wondzorg, palliatieve zorg etc. Dit zullen we doen in de vorm van ambassadeurs schappen die dit verder uitdragen naar het team. De kwaliteitsverpleegkundigen gebruiken hier o.a. de landelijke dagen in de zorg voor.

Meten van kwaliteit

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op "De Watersteeg" in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) en kwaliteitschecks uit. Onder het kopje audits kunt u lezen wat de resultaten van de audits zijn.