Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

Binnen BrabantZorg wordt jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Daarnaast vindt er drie keer per jaar een zogeheten ‘hartslagmeting’ plaats. Dit is een kort onderzoek waarbij de nadruk ligt op ‘hoe gaat het met je, heb je nog plezier in je werk’.

Algemene tevredenheid is 7,2.

Vrijwilligers

Algemene tevredenheid is 8,2

Jaarlijks krijgen alle medewerkers en vrijwilligers een gesprek. Hierin wordt onder andere de mate van werkplezier besproken. We merken dat de tevredenheid onder medewerkers en vrijwilligers groot is. Er is weinig verloop onder medewerkers en de formatie is op orde. Men voelt zich betrokken, erkend en gewaardeerd. Men wordt ingezet op hun kwaliteiten. Samen maken we Elke dag zo fijn mogelijk voor elkaar.

We willen graag in 2023 meer aandacht besteden aan scholing gerontopsychiatrie, training fysieke belasting, klinische lessen en omgaan met morele dilemma's. Vrijwilligers krijgen een scholing om te gaan met dementie.