Leren en ontwikkelen

Persoonsgerichte zorg

In het kader van “ik ken u echt” kennen we de cliënten goed en passen de zorg hierop aan. We kijken naar de behoeften en wensen van de cliënt om deze een “fijne dag” te kunnen geven. Hierbij kijken we goed naar de cliënt door bijvoorbeeld Meerzorg aan te vragen om inzet van de nodige zorg te waarborgen.

Om onze cliënten goed te ‘leren’ kennen is de levensgeschiedenis van de cliënt belangrijk. De familie wordt dan ook actief gevraagd om deze in het woondossier in te vullen. Ook aandacht voor zaken die belangrijk zijn voor het team om te weten over de cliënt (‘waar moeten we rekening mee houden?’) kan hier in worden gevuld.

Om de inhuizing prettiger te maken komt de familie eventueel met de cliënt al kijken op de locatie en wordt de kamer van de cliënt al ingericht met bijvoorbeeld meubels en foto’s om het meer persoonlijk en herkenbaar te maken. De cliënt en familie ervaart dit als erg prettig. Familie is daardoor ook wat beter voorbereid op wat gaat komen en hoe het verblijf er uit kan zien.

Wonen en Welzijn

Welzijn

Een dag zo fijn mogelijk maken gaat verder dan het aanbieden van specifieke activiteiten passend bij de interesse. Het gaat ook om het zinvol invullen van de gehele dag. Cliënten worden dan ook betrokken bij de dagelijkse taken op de afdeling.

Wij vinden het belangrijk om ons te blijven realiseren dat de locatie de leefomgeving is van de cliënt en niet de werkomgeving van ons. Hiervoor zoekt het team naar de beste manier om hiermee om te gaan. We blijven dan ook continu zoeken naar de juiste hoeveelheid prikkels in de huiskamer waarbij je overprikkeling wilt voorkomen.

In 2021 zijn we gestart met het inzetten van gastvrouwen in de huiskamers, dit geeft rust en meer aandacht voor de cliënten. De aanwezigheid van de gastvrouw geeft vertrouwen en veiligheid in de huiskamer doordat er continu iemand aanwezig is.
Verder hebben alle huiskamers een vaste Activiteiten Begeleider. Zij zijn gericht op het organiseren van activiteiten en het coachen van verzorgenden.

Er wordt veel geïnvesteerd in welzijn. Medewerkers zijn zich bewust dat welzijn een belangrijke rol speelt, zij denken steeds meer in deze richting. Hierdoor is er een vlinderdienst (een extra korte nachtdienst die niet gekoppeld is aan een team) gekomen, zodat er voldoende aandacht kan zijn voor de cliënten.

We hebben een groot activiteitenaanbod in Heelwijk. De kosten van de verschillende activiteiten lopen uiteen. Om meer structuur te geven gaan we starten met abonnementen.

Het blijft een grote uitdaging om cliënten nog meer te betrekken bij de activiteiten op de ‘loze’ momenten op de dag. Hiervoor willen we in 2022 als team een plan maken hoe de familieparticipatie hierbij een duidelijkere rol kan krijgen.

De vrijwilligerscoördinator heeft gesprekken gevoerd met de vrijwilligers om zo met hen te kijken wat men wil en hoe dit dan past in de behoefte van de cliënten. In eerste instantie merkten we dat onze vrijwilligers wat terughoudender zijn met het hun inzet bij activiteiten. Dit had te maken met de voorafgaande coronaperiode, maar nu zien we gelukkig dat dit weer minder wordt en hun inzet breder wordt. Wat we natuurlijk erg fijn vinden.

We blijven natuurlijk ook wensen houden. Een daarvan is de wens om in samenwerking met Stichting Blijf om een zorg duo (hond en zorgprofessional) in te zetten voor de cliënten met dementie. Echter is dit een grote financiële uitdaging.

Eten & Drinken

Een keer per maand vindt er voor de cliënten Life cooking plaats in de huiskamer.

We hadden al de keuze in het restaurant om de warme maaltijd in de middag of avond te gebruiken; dat hebben we dit jaar uitgebreid door ook de keuze toe te voegen om de broodmaaltijd in de middag of avond te nuttigen.

Om veilige zorg te kunnen bieden zijn onze gastvrouwen geschoold voor slikproblematiek.

Samenwerking cliëntenraad

Helaas heeft Heelwijk op dit moment geen actieve cliëntenraad. We hadden een hele actieve voorzitter maar die is helaas gestopt. Acties om de cliëntenraad weer op volle sterkte te krijgen is nog niet gelukt. Op dit moment zijn er nog drie cliëntenraadsleden. Om toch de verbinding te houden spreekt de vrijwilligerscoördinator met deze leden. Voor 2022 hebben we ons ten doel gesteld om weer een voltallige cliëntenraad te hebben.

Zorgtechnologie

Naast de Tovertafel is ook de robot kat en hond op de PG-afdeling beschikbaar voor de cliënten. Verder wordt er gebruikgemaakt van een muziekkussen en de bedscan daar waar nodig.
De Silent disco hebben we uitgeprobeerd en heeft een goed effect gehad op de cliënten. We gaan hier dus zeker mee door.
De Silverfit is aangeschaft, een hele beleving voor de cliënten die dit ook samen met hun familie kunnen gebruiken. Dit is een scherm wat verbonden kan worden aan bijvoorbeeld een hometrainer waardoor de cliënt virtueel buiten is. Hierdoor heeft een cliënt een doel om bijvoorbeeld te fietsen. Familie kan een gepersonaliseerde account aanmaken waar ze foto's van hun familielid in kunnen plaatsen. Met deze foto's kunnen er ook spellen zoals bijvoorbeeld memory gespeeld worden. De SilverFit maakt dat de cliënten een eigen beleving creëren.
Trots zijn we er ook op dat we de Silverfit in samenwerking met de basisscholen van Heesch hebben kunnen financieren. Zij hebben tijdens de Koningsspelen hier geld voor ingezameld.

De Qwiek.up is een zorg ondersteunend product, speciaal gemaakt voor de toepassing van Belevingsgerichte Zorg. Het creëert in de ruimte een beleving door middel van projecties op de muur of het plafond, ondersteunt met geluid en muziek. Het is dan ook gericht op een optimale ondersteuning van zorg interventies, sluiten aan op de persoonlijke belevingswereld van cliënten en zijn mobiel inzetbaar. De Qwiek.up wordt in Heelwijk veelvuldig ingezet.

Er zijn erg veel toepassingen van zorgtechnologie op de markt te verkrijgen. In samenwerking met de Consulent Zorgtechnologie laten we in 2022 dan ook ons beter op de hoogte brengen van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van zorgtechnologie.
We hadden graag meer buddytags in willen zetten maar door leverproblemen is dit helaas niet mogelijk. Door voldoende buddytags op de afdeling te hebben, kunnen meer familieleden/vrijwilligers de cliënt mee naar buiten nemen voor activiteiten/bezoekjes. Dit geeft een fijne dag voor de cliënt die het nodig heeft.

Resultaten interne audit

In 2021 hebben de volgende audits plaatsgevonden:

Persoonsgerichte Zorg

Trots op: door kleinere teams is meer continuïteit bij de cliënten gerealiseerd. Er is een goede samenwerking met alle disciplines.
Verbetering: cliënten nog meer betrekken bij de activiteiten op de ‘loze’ momenten op de dag. Hierbij als team een plan maken hoe de familieparticipatie een duidelijkere rol kan krijgen op de afdeling.
De familieparticipatie mag nog verder ontwikkeld worden. De zorgmedewerkers denken nog
te snel aan oplossingen die bij hen liggen. Zij mogen meer aandacht hebben voor
oplossingen die aangedragen worden door familie en de kennissenkring.

Palliatieve zorg

We zijn de afgelopen jaren volop in ontwikkeling geweest m.b.t. Palliatieve Zorg. We signaleren tijdig bij de cliënt of deze comfortabel is. We hebben korte lijntjes met de familie. We kijken of zij willen waken, en vragen wat zij belangrijk vinden voor de cliënt, zoals bijvoorbeeld achtergrondmuziek. We hebben olie zodat er handmassages gegeven kunnen worden. Er is een ‘waakmand’ samengesteld die in gebruik kan worden genomen tijdens de laatste fase.

Tijdens de audit werd duidelijk dat de aanwezigen goed op de hoogte zijn van het herkennen van de palliatieve fases en de zorgverlening die daarbij komt kijken. Tijdens de hele tijd dat de cliënt op de afdeling woont is er aandacht voor het welzijn en de behoeften van de cliënt en diens familie. Contact met arts en disciplines is goed.
De geestelijk verzorger en de palliatief verpleegkundige zijn in een teamoverleg geweest, met als doel om uit te leggen wat zij kunnen betekenen bij de palliatieve zorgvrager.

Wet zorg en dwang

Trots zijn we op onze naleving op de Wet zorg en dwang.
We evalueren volgens het stappenplan of - zo nodig eerder - met verschillende disciplines en familie. Teams hebben kennis van de Wet zorg en dwang en ieder team heeft een aandachtsvelder.

Persoonsgerichte zorg

De casemanagers zijn een dagdeel per week op locatie waardoor de samenwerking geoptimaliseerd is. Het inhuizingdocument is afgelopen jaar geoptimaliseerd. Nieuwe cliënten en/of familie worden bezocht door de activiteitenbegeleidster en zij vult het woonzorgdossier aan op het gebied van welzijn.

Veiligheid & Arbo

Tijdens de audit hebben we complimenten ontvangen van de auditoren over de veiligheid van de afdeling. Daar zijn we dan ook erg trots op.

Voor 2022 staat de audit Eten & Drinken gepland.