Passende en veilige zorg en ondersteuning

Wet zorg en dwang

De implementatie van Wzd is goed ingevoerd op de locatie.

Veiligheid en Arbo

Verder is er continuïteit in de veiligheid op het gebied van eten/drinken, HACCP, etc. In het kader van de brandveiligheid zullen er in 2023 nog een aantal aanpassingen komen zodat scootmobielen veilig worden geplaatst binnen het gebouw. 

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Er zijn een aantal Prisma-analyses geweest, de uitkomsten zijn geëvalueerd en opgenomen in de actieplannen van de teams.