Passende en veilige zorg en ondersteuning

Vanuit de jaarlijkse verplichte meting ‘uitvraag kwaliteitsindicatoren’ is naar voren gekomen dat we de wensen en voorkeuren rondom eten en drinken goed in kaart gebracht hebben. Zo is er Fingerfood voor cliënten die dat nodig hebben. De kok denkt hierin mee en zoekt hierbij de samenwerking met het team.

Op de locatie zijn we ons, naast het leveren van veilige zorg, ook erg bewust van de veilige omstandigheden voor onze cliënten. We denken er bijvoorbeeld aan dat er geen giftige planten aanwezig zijn op de afdeling, er zijn alleen brandveilige versieringen en we zorgen dat de gangen vrij zijn van obstakels. Daarnaast worden nu i.v.m. brandveiligheid alle scootmobielen opgeladen in het appartement i.p.v. op de gang. Ook letten we op de bestrating in de binnentuin om deze voor de cliënten veilig te maken.

De Wet Zorg en Dwang gaat over vrijheid en vrijwillige zorg. Het stappenplan ‘Wet zorg en dwang’ is geïmplementeerd. We kijken en denken hierbij na voordat onvrijwillige zorg bij een cliënt wordt ingezet en evalueren volgens het stappenplan - of zo nodig eerder - met verschillende disciplines en familie. Teams hebben kennis van Wet zorg en dwang en ieder team heeft een aandachtsvelder.

In het kader van hygiëne zijn er op alle appartementen in Heelwijk een zeep- en alcoholdispenser geplaatst.

De audit Hygiëne en de Hygiëne checks vinden plaats in 2022.