Passende en veilige zorg en ondersteuning

HACCP

Uit de HACCP-check van de de huisjes zijn verbeterpunten zoals: duidelijker schoonmaakplan, temperatuurcontrole en voorraadbeheersing naar voren gekomen. Deze punten gaan wij in 2023 samen met de zorg en huishoudelijke dienst oppakken.

De centrale keuken heeft een positieve beoordeling gekregen uit de HACCP en geen verbeterpunten. 

Veiligheid en Arbo

Uit de veiligheidscheck van de brandweer en de afdeling Veiligheid worden medio 2023 alle accu-houdende voertuigen of hulpmiddelen niet meer geparkeerd op de gangen van de locatie, maar in de appartementen zelf of de daarvoor bestemde nissen, voorzien van brandveilige schermen.  

In het voorjaar van 2023 gaan we aan de slag met de bovenstaande punten. Deze zullen medio juni 2023 gerealiseerd zijn. 

Daarnaast wordt in het voorjaar van 2023 de digitale RI&E uitgevoerd en actiepunten opgepakt.  

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

We zijn alert op signalen waarbij medewerkers zich onveilig voelen. Aan de hand van Medewerkers Incidenten Meldingen (MIM) worden casusbesprekingen gehouden. Indien nodig vragen wij een scholing aan, bijvoorbeeld een agressietraining.