Passende en veilige zorg en ondersteuning

Meting kwaliteitsindicatoren

Uit de meting kwam naar voren dat het evalueren van MVA’s (Melding Verbeter Actie) nog niet in ieder team gewaarborgd was. Inmiddels is dit goed opgepakt en heeft ieder team een teamlid die zich verantwoordelijk voelt voor het voorbereiden van de evaluatie van de MVA’s. Dit is opgenomen in het actieplan van de teams.

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Met betrekking tot veiligheid- en risico-inventarisatie vindt jaarlijks een rondgang plaats, verbeterpunten worden teruggekoppeld en aangepast. Er ligt een voorstel BrabantZorg breed betreffende uitvoering RI&E. die in 2022 gedigitaliseerd zal worden. Deze moet nog door regiomanagement beoordeeld worden. Daarnaast vindt jaarlijks een veiligheidsscan plaats binnen de locatie, deze word besproken met de huismeester.

MVA’s die door medewerkers worden gemaakt met betrekking tot cliënten, worden in teamverband besproken en de verbeteracties die daaruit voortkomen worden meegenomen, of in het actieplan van het team of als zorgafspraak in PUUR woonzorg.