Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

n 2022 zijn we gestart met een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dit blijven we doen in 2023. De evaluatie hiervan wordt met de medewerkers uit de teams besproken. Daarnaast is het onderwerp werkplezier besproken in de teams. Waarbij de volgende speerpunten naar voren zijn gekomen:

Samenwerking binnen de teams en feedback geven (is onderdeel van de veerkracht gesprekken die jaarlijks gevoerd worden en daarnaast komt dit in de teamoverleggen aan de orde).

Behoefte aan een roosterondersteuner (is aangesteld voor 2023).

Ook in PUUR. Woonzorg gebruiken we de vragenlijst rondom het teamfunctioneren. Voor 2023 is dit een vast onderdeel tijdens de teamoverleggen, dit is vastgelegd in de actieplannen en teamafspraken.

Vanuit Katwijk wordt de waardering naar medewerkers en vrijwilligers geuit door bijvoorbeeld: 

  • Uitgebreide jubileumviering; 
  • Persoonlijk geschreven kerstkaartje;
  • Persoonlijk uitgeven kerstpakketten; 
  • Een gedicht bij de sinterklaas letter;
  • Dansvoorstelling over stress en burnout; 
  • Complimenten op de complimentendag.