Passende en veilige zorg en ondersteuning

Schoonmaakonderhoud check

Op alle locaties worden twee keer per jaar schoonmaak-checks gehouden. Deze checks worden in de meeste gevallen samen met de voorwerkster uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van deze checks is om de huishoudelijke dienst in de locaties te kunnen ondersteunen in de juiste uitvoering van hun werkzaamheden. Uit de checks komen tips en adviezen om het kwaliteitsniveau van het schoonmaakonderhoud binnen de locaties op een goed niveau te houden of op een hoger niveau te krijgen. De schoonmaak-checks worden volgens een erkend schoonmaak controlesysteem gedaan, namelijk VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research-Kwaliteit Meet Systeem). Tijdens de check wordt er in een aantal, door de computer bepaalde, ruimten (steekproefsgewijs) gekeken hoe de stand van zaken van schoonmaakonderhoud is in deze ruimten. Van elke check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op het intranet van BrabantZorg, zodat medewerkers van elkaar kunnen leren. In 2022 zijn meerdere DKS (Dagelijks Kontrole Systeem) rondes uitgevoerd. De resultaten zijn besproken met de medewerkers en de aandachtspunten worden opgepakt. Verder stond ook 2022 voor de huishoudelijke dienst in het teken van "Ken je cliënt en stem de wensen en verwachtingen samen af".

HACCP, oftewel voedselveiligheid

Om de voedselveiligheid voor onze cliënten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van deze hygiënecode. Vanuit de hygiënecode is ook vastgelegd dat organisaties één keer per jaar een HACCP-check moeten uitvoeren. Middels deze HACCP-checkwordt gekeken in hoeverre er in de huiskamers aan deze richtlijnen wordt voldaan. De check bestaat uit een vragenlijst met 36 vragen. Van deze HACCP-check wordt een verslag gemaakt dat wordt opgeslagen op het intranet van BrabantZorg ,zodat medewerkers van elkaar kunnen leren.

De verbeterpunten die uit de check van juli 2022 kwamen, zoals het voor 100% invullen van de reinigingsslijsten en controle van goederen die binnenkomen, zijn direct opgepakt door het horecateam.