Passende en veilige zorg en ondersteuning

Uitvraag kwaliteitsindicatoren

Vanuit de jaarlijkse verplichte meting ‘uitvraag kwaliteitsindicatoren’ is naar voren gekomen dat de
behandelafspraken niet overal goed in de dossier vermeld worden. Dit is een aandachtspunt voor 2022

Incidenten en calamiteiten

Er zijn in 2021 een aantal incidenten geweest. Deze incidenten zijn onderzocht en als er verbeteracties waren, zijn deze uitgevoerd.

Meldingen verbeteracties

In 2021 zijn we gestart om de MVA’s (Melding Verbeter Acties) te bespreken in de teamvergaderingen. Als er acties uit voortkomen wordt dit ook in de teamvergadering besproken. In de teams is iemand verantwoordelijk om de MVA’s in de gaten te houden en bij bijzondere of opvallende zaken wordt dit extra besproken in de teamvergaderingen.