Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Vrijwilligers

Het ervaringsonderzoek vrijwilligers wordt gedurende het gehele kalenderjaar uitgezet. De planning wordt bepaald door de vrijwilligerscoördinatoren. Afdeling V&K publiceert deze cijfers op het kwaliteitsvenster.

Vrijwilligerscoördinatoren bekijken zelf de resultaten van het ervaringsonderzoek vrijwilligers en gebruiken dit om te verbeteren.