Waardering medewerkers en vrijwilligers

Medewerkers   Vrijwilligers  


Bovenstaande cijfers komen voort uit het jaarlijkse ervaringsonderzoek. Het cijfer geeft aan hoeveel procent van de medewerkers en vrijwilligers het eens of volledig eens was met de stellingen 'Ik heb plezier in mijn werk' en 'Ik ben trots op mijn werk'.

Medewerkers

We zijn trots op de medewerkers. Ondanks de niet altijd makkelijke omstandigheden die de kleinschaligheid met zich meebrengt, doen zij hun werk met passie en doen zij er alles aan om Elke dag zo fijn mogelijk te maken voor de bewoners. Het team is een vast team waar weinig verloop is.

Bij bijzondere dagen geven we extra aandacht aan hen, bijvoorbeeld Valentijnsdag, op 12 mei de Dag van de Zorg, of door in de zomer zes weken lang zomerattenties uit te delen.

Vrijwilligers

We zijn trots op het algemene cijfer van een 7.2 dat onze vrijwilligers aan ‘t Geerke en Noorderkroon geven.

Onder andere door wisselende coördinatoren zijn nieuwe vrijwilligers onvoldoende ondersteund bij de start van hun werkzaamheden. Voortaan is de coördinator aanwezig op de eerste dag. We willen in 2023 werken aan het verstrekken van extra informatie bij de start van het vrijwilligerswerk. De informatiemap wordt vernieuwd. 
Verder gaan we starten met één-op-één gesprekken met de vrijwilligers en laten dit jaarlijks terugkomen. Tijdens deze gesprekken zal aandacht besteed worden aan de verschillende activiteiten en wordt gekeken waar en of deze aansluiten bij de interesses van de vrijwilliger. Op deze manier kunnen we beter de activiteit en de vrijwilligers aan elkaar koppelen.

Door de hulp van onze vrijwilligers worden de diverse activiteiten door bewoners steeds meer bezocht. 

De extra waarderingen die we binnen onze locatie verstrekken vraagt nog aandacht. De vrijwilliger wordt hierin weleens vergeten. We denken hier dan aan de attenties en de aanwezigheid van teammanagers bij activiteiten.

De informatiemap voor vrijwilligers zal in 2023 een update krijgen en dat geldt ook voor de informatiefolder om vrijwilligers te werven.