Passende en veilige zorg en ondersteuning

Melding Verbeter Actie (MVA’s)

Uit de Prisma-analyses komen verschillende verbeterpunten naar voren. Deze worden door de teams/kwaliteitsverpleegkundigen opgepakt. 

Binnen ieder team hebben we een medewerker die drie maandelijks de MVA teruggekoppeld heeft in de teamvergaderingen. Deze medewerker haalt hieruit de trends en laat teams hierin meedenken om tot een verbetering te komen.