Waardering medewerkers en vrijwilligers

Sinds 2017 meet Compostella continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers.

Bekijk de vragenlijst die Compostella maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:

Elke dag zo fijn mogelijk bij medewerkers

Compostella is trots op de waardering van medewerkers en vrijwilligers, maar dat wil niet zeggen dat er een mindere behoefte is aan het voeren van veerkrachtgesprekken. De bezetting in de teams binnen Compostella is namelijk nog niet op orde, waardoor medewerkers een verhoogde werkdruk ervaren. In het kader van onze drijfveer 'Elke dag zo fijn mogelijk' voeren de teammanagers met alle medewerkers jaarlijks een veerkrachtgesprek. Zij leggen tijdens deze gesprekken voornamelijk de nadruk op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Resultaat medewerker Resultaat vrijwilliger
 

NPS score: 66.67

NPS score: 78.79

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid.Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen.De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).